مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46100 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه اثبات روان ناخودآگاه چيست؟
راه اثبات آن، همان مشاهده يك رشته علايم و امارات در روان خودآگاه است كه راهنماي ما بوجود چنين روان ناخودآگاه ميباشد، و رؤياها براي فُرُويْد، ماده خامي بود كه او را به چنين جهان نامرئي هدايت نمود. و از وجود رؤيا توانست به وجود روان ناخودآگاه پي ببرد و در حقيقت از شهود به سوي غيب و از ظاهر به سوي باطن رفت، نه اين كه آن را احساس كرد و يا زير ذره بين خود ديد، بلكه علائم وجود چنين عالم را ديد و به آن پي برد. خداوند به ذهن انسان چنين خاصيتي را داده است كه آنچه را حس ميكند از آن به عنوان آيت، چيز ديگر را كشف كند. دانشمندان نجومي مينويسند: ستاره نپتون وسيله دو دانشمند (لووريه) فرانسوي و (گاله) منجم رصد خانه برلن كشف گرديد شخص اوّل محل ستاره را معيّن نمود و دوّمي در همان محلي كه اوّلي نشان داده بود ستاره را ديد (لووريه) فرانسوي نوعي نوسان و بينظمي در ستاره (اورانوس) مشاهده كرده از اين جهت حدس زد كه بايد در كنار آن، ستاره ديگري باشد كه ستاره اورانوس تحت جاذبه آن قرار گيرد. آنگاه گفت بايد در فلان نقطه سياره ديگري باشد، كشف چنين ستاره بدون تلسكوپ، جز، استدلال از علامت و آيت بر صاحب علامت چيزي نيست آنچه را كه او با تعقل و تفكر كشف كرده بود دوّمي آن را ديد.

: آية الله جعفر سبحاني
شناخت در فلسفة اسلامي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.