مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46157 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ايمان چيست و آيا قابل ازدياد و كاهش است ؟
ايمان , علم به چيزي همراه با التزام به عمل كردن به لوازم و آثار آن است . ازآنجا كه هم علم و التزام به آثار آن قابل ازدياد و كاهش است ايمان نيز ازدياد وكاهش پذير است . ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم .

تفسير الميزان ج 18 ص 259
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.