مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46162 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:41

تفاوت متدولوژي و منطق صوري در چيست؟
در مورد اختلاف متدولوژي و منطق صوري برخي نظر داده اند كه منطق صوري در باره صورت و شكل قضايا بحث مي كند و متدولوژي روش شخات درباره مواد قضايا و روش شناخت در هر علمي به گونه اي است به حسب اختلاف مورد فكر كه ايا از مقوله است يا اجسام طبيعي و يا امور نفساني و يا امور اجتماعي.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ60ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.