مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا مجرد، مكان مجرد نمي خواهد؟
مكان ويژگيهاي ماده است. و مكان آن فضايي است كه يك جسم اشغال مي كند. يك حقيقت مجرد داراي ابعاد نيست تا نياز به اشغال فضايي داشته باشد. بنابراين سخن از مكان مجرد امر صحيحي نيست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ53ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.