مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46166 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

اعاده معدوم چگونه است؟
اعاده معدوم به اين ترتيب كه چيزي را كه اوّل وجود داشته سپس معدوم شده است; همان را دوباره بازگردانند، محال است; زيرا چيزي كه به طور كلّي معدوم شد، ديگر برگشتن همان چيز و وجود يافتن آن محال است.
بدين جهت، كه اگر پس از عدم، هستي پيدا كرد، ديگر اين هستي اوّلي نيست كه برگشته است، بلكه موجودِ ديگري است كه از نو به هستي گراييده است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ918ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.