مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46170 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا مغز فكر را به وجود آورده يا فكر مغز را؟
فكر مغز را به وجود نياورده است چون مغز عضوي از انسان است و خداوند آفريدگار انسان است و اين اعضاء را در انسان آفريده است و مغز هم فكر را ايجاد نمي كند بلكه فكر كار روح انسان است و مغز ابزار و آلت تفكر است. دليل اين مطلب اين است كه ادراك و علم مادي نيست و مجرد از ماده است در حالي كه مغز عضوي مادي است و چيزي كه مادي است نمي تواند غير مادي را ايجاد كند بنابراين ادراكات انسان محصول مغز نيست بلكه روح آنها را ايجاد مي كند و مغز تنها نقض آلت و ابزار را دارد.
استدلال اين مطلب در كتبي روش رئاليزم از علامه طباطبائي ره و شهيد مطهري آمده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ12ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.