مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46173 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

مقدّمه واجب چيست؟
مقدمه واجب يعني كاري كه انجام واجب بر آن توقف دارد كه تا انسان آنرا انجام ندهد نمي تواند واجب را انجام دهد و مقدمه واجب داراي اقسام بلكه تقسيماتي است كه به تفصيل از كتابهايي كه در علم اصول نوشته شده بيان شده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ25ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.