-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46225 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1819

مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
اين جمله ترجمه ي قسمتي از آيه ي 40 سوره ي احزاب است كه مي فرمايد: «ما كان محمّد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شيء عليما» و توضيح آن به شرح زير است:
حضرت محمّد پسر خوانده اي داشت به نام زيد كه زينب را به عنوان همسري اختيار كرد ولي نتوانست با او زندگي كند و عاقبت او را طلاق داد حضرت محمّد((صلي الله عليه وآله)) با زينب پس از اين كه طلاق داده شد ازدواج كرد و مقصود آن حضرت از اين ازدواج اين بود كه با آنچه در زمان جاهليّت رسم بود كه با زن پسر خوانده ي خود ازدواج نمي كردند مبارزه كند و اين سنّت غلط را از بين ببرد البته اين كار مورد اعتراض مردم جاهل قرار گرفت ولي خداوند در پاسخ آنان در همين آيه فرمود پيامبر پدر حقيقي هيچيك از رجال و مردان شما نيست تا ازدواج با زن آنان براي او جايز نباشد بلكه او فرستاده ي خدا و آخرين پيامبر است.
البته روشن است كه منظور آيه اين نيست كه پيامبر اصلا پدر هيچكس حتّي فاطمه ي زهرا((عليها السلام))و قاسم و طيب و طاهر كه فرزندان حقيقي وي بوده اند هم نبوده است تا اشكال شود كه پيامبر مگر پدر فاطمه((عليها السلام)) و سادات نيست.
علاوه خطاب در آيه به مسلمانان است و بدين ترتيب آيه پدر بودن پيامبر را نسبت به مردان آنان نفي مي كند و ربطي به فرزندان خود پيامبر ندارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.