-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46240 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گفته مي شود در برخي از آيات قرآن به سفر انسان به ماه و ديگر كرات اشاره شده است. در اين صورت چرا ما مسلمانان در اين امر پيشقدم نبوده ايم؟
اولا مسلمانان بايد در قرآن و تعاليم متعالي آن تدبر نموده، زندگي خويش را با آن تطبيق دهند. عدم پيشرفت مسلمانان در زمينه هاي علمي معلول كتاب آسماني آنان نبوده است; بلكه معلول ضعف و سستي خود آنان بوده است همچنانكه قرآن مجيد به صراحت مي فرمايد:« ولاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين ;(1) سست و اندوهگين نباشيد. شما در صورتي كه ايمان داشته باشيد برترين ملت مي باشيد».
قرآن مجيد در آيات بسياري به تدبّر و تفكر و انديشيدن در آفرينش آسمانها و زمين و ويژگيهاي آنها امر كرده است.
ثانياً مسلمانان در صنايع و اكتشافات علمي نسبت به ديگران پيشقدم بوده اند. بايد در تاريخ پيشرفت علوم و صنايع مطالعه كرد تا معلوم گردد كه مسلمانان در اين زمينه پيشقدم بوده اند.
در عصري كه قرآن و قوانين اسلامي تنها قانون كشورهاي اسلامي بود، مسلمانان از نظر علمي تا آنجا پيشرفته بودند كه جنبش هاي فكري و علمي مغرب زمين تا حدود زيادي مرهون خدمات علمي آنان بوده است، چارلزگديز، رئيس هيئت مديره موسسه
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره آل عمران، آيه 139.

ـ1243ـ
آمريكائي مطالعات اسلام شناسي، ضمن سخناني كه درباره اسلام دارد مي گويد:« در ظهور و پيشرفت هر جنبه از فرهنگ و زندگي اقتصادي غرب، يعني: هنر، معماري، غذا، پوشاك، طب، دريانوردي، رياضيات و هيئت مردم اروپا و آمريكا مديون تمدن اسلامي هستند».
مسيوسديو، مورخ مشهور فرانسوي، مي نويسد:« ترقي تمدن امروز اروپا مرهون علومي است كه اسلام در سراسر شرق و غرب منتشر ساخت. حقيقتاً بايد اعتراف كرد كه مسلمانان استادان اوليه اروپاييان بوده اند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1244ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.