-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46325 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

وظيفه تعليم و تبيين قرآن پس از پيامبر اكرم(ص) برعهده چه كساني است؟ با استفاده از حديث ثقلين و يا احاديث ديگري كه ميدانيد، اين سؤال را پاسخ دهيد.

قرآن، انسان را موجودي كه قابليت دانايي و كمال دارد، ميشناسد و همواره دعوت به شناختن خدا و جهان و انسان و تاريخ گذشتگان نموده، انسان را شايسته يادگيري همه اسماي الهي (حقايق عالم) دانسته است (و علّم آدم الأسماء كلها) پس انسان موجودي است كه قابليت شناخت و علم را دارد و به وسيله شناخت و علم از كاملترين موجودات جهان خلقت، محسوب ميشود و مورد تكريم الهي قرار گرفته است (و كرمنا بني آدم) چون انسان اين قابليت را داشت، خدا ابزار شناخت به او داد. ابزار شناخت عبارت است از: حواس پنجگانه، قوه تفكر و استدلال، مطالعه آثار علمي ديگران. در سوره مباركه نحل ميفرمايد: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة لعلكم تشكرون؛ خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد، در حالي كه چيزي نميدانستيد و براي شما گوش و ديدهها و دلها قرار داد. باشد كه سپاس اين نعمتها را بدانيد و از اينها بهره صحيح ببريد.

قرآن همچنان كه حواس و قوه تفكر را ابزار شناخت و علم ميداند، تزكيه و تصفيه نفس و تقوا و پاكي را وسيلهاي براي شناخت ميداند. در آيات بسياري به اين مطلب اشاره يا تصريح دارد: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً؛(2) اگر تقواي الهي پيشه كنيد، خداوند مايه تميز و تشخيص را براي شما قرار ميدهد.

قرآن همواره به يادگيري و خواندن كتاب سفارش كرده، در اولين آيه بر پيامبر فرمود: اقرأ باسم ربك الذي خلق؛ به نام پروردگاري كه انسان را آفريده است بخوان؛ آن خدايي كه قلم به دست گرفتن را آموزاند.

موضوعاتي كه بايد آنها را شناخت: خدا، جهان، انسان، جامعه، قرآن و زمان.(3)

واژه هايي از قبيل تفكر، تدبر، تذكر، تعلم، تعقل، تنبه و تفقّه در قرآن بسيار به كار رفته است.

در هجده مورد تشويق به تفكر شده است. چهار مورد درباره تدبر و موارد بسياري سفارش به تذكر و تعلم و تعقل و تفقه شده است.

در مجموعه آيات به دست ميآيد از ديدگاه قرآن بايد زندگاني و عملكرد انسان، آگاهانه در تمامي مراحل همراه با تعقل و انديشه باشد.

پينوشتها:

1 - انفال (8) آيه 29.

2 - شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج2، ص 229 به بعد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.