-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46362 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

منظور آيات 101 سوره مايده كه از سوال كردن نهي مي كند، چه نوع سوالي است ؟
در پاسخ چند نكته را يادآور مي شويم : الف . مفاد آيات فوق اين نيست كه به طور كلي راه سوالات منطقي و سازنده را به روي مردم ببندد و آنان را از فراگيري مطالب جلوگيري بكند؛ زيرا خود قرآن به طور صريح دستور مي دهد كه ناآگاهان ازدانايان بپرسند؛ ( ( فاسيلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) ) ، ( نحل ، آيه 43 ) ازاين رو منظور آيات ، سوالات نا به جا، بهانه گيري ها و لجاجت هايي است كه اغلب موجب ناراحتي و دشواري هاي مضاعف خود پرسش گر مي شود .ب. شان نزول مختلفي براي اين آيات در منابع تفسيري نقل شده است كه پاره اي از آن ها سوال درباره ي امور غيبي و تكويني مي باشد؛ مثل پدر من كيست ؟ پدر من در بهشت است يا جهنم ؟ عمر من چقدر خواهد بود؟، من به چه وسيله اي از دنيا خواهم رفت ؟، من عاقبت به خير مي شوم يا نه ؟ وامثال اين ها درپاره اي ديگر از آن ها سوال در رابطه با خصوصيات و متعلقات شرايع و احكام دين است ؛ از قبيل آيا حج در هر سال به طور مشخص برمسلمان واجب است يا در طول عمر فقط يك بار واجب است ؟ و ...( طبرسي ، مجمع البيان ، ج 2، ص 428 ) ج . اين شان نزول هاي مختلف ،موجب اختلاف راي مفسران درباره ي تعيين نوع سوال شده است . از كلام صاحب مجمع البيان چنين استفاده مي شود كه درباره ي سوالات تكويني وغيبي است كه نهي شده اند، ( طبرسي ، مجمع البيان ، ج 3، ص 429، موسسه الاعلمي ، بيروت ) اما به عقيده ي علامه طباطبايي ، اين سوالات مربوط به خصوصيات جزيي و دقيق تكاليف شرعي است كه از مومنين خواسته شده است درباره ي آن ها خيلي جست و جو و كنجكاوي نكنند، ( علامه طباطبايي ، محمدحسين ، ترجمه الميزان ، ج 6، ص 244 - 236، مركز نشرفرهنگي رجا، چاپ چهارم ) برخي ، مثل شيخ محمد عبده ، معتقدند كه مفادآيه عام است و نهي هم شامل امور غيبي مي باشد و هم شامل جزييات احكام ديني . به نظر وي ، منظور اوليه و اصلي نهي از سوال درباره ي دقايق تكاليف شرعي است و به تبع آن نهي شامل سوال درباره ي اسرار خفيه هم مي شود، ( رشيدرضا، تفسير المنار، ج 7، ص 130، دار المعرفه ، بيروت ). ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.