-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46489 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

حروف مقطّعه در قرآن زياد مي باشد كه هيچ كدام معناي درست و دقيقي ندراد. فقط در ترجمه نوشته اند: اين ها اسراري است بين خدا و پيامبر(ص). با اين كه مقداري از حروف مقطعه را ترجمه كرده اند، چرا همةحروف مقطعه را ترجمه نمي كنند؟

اين حروف رموزي هستند بين خدا و پيامبر بزرگوارش. رموزي كه از ما پنهان شده و فهم ما راهي براي درك آن ها ندارد، مگر به همين مقدار كه حدس بزنيم بين اين حروف و مضاميني كه در سوره ها آمده، ارتباط هست.

اگر بعضي ار مفسران معناهايي را براي بعضي حروف مقطعه ذكر كرده اند، حدس و گمان است، وگرنه به طور قطع نمي توان گفت كه حتماً معناي مثلاً آية يكم سورة ق، قدّوس و بعضي ديگر از اسماي خداوند باشد.

مفسران بزرگ در تفسير حروف مقطّعه اختلاف كرده اند، كه مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان يازده قول را به نقل از تفسير مجمع البيان نقل مي فرمايد:

1- حروف مقطّعه از متشابهات قرآن بوده كه خداي سبحان علم آن را به خود اختصاص داده، چنان كه در ذيل آية هفتم آل عمران به آن اشاره فرموده است.

2- هر يك از اين حروف نام سوره اي است كه در آغاز آن سوره قرار دارد.

3- اسمايي هستند براي مجموع قرآن.

4- بر اسماي خدا دلالت دارند. حروفي كه از اسماي خدا گرفته شده، طرز گرفته شدنش مختلف است؛ بعضي حروف از اوّل نام خدا گرفته شده، مانند كاف كه كافي است، و بعضي از اخر گرفته شده، مانند ميم كه از علم گرفته شده است.

5- اين حروف اسمايي از خدا است، امّا مقطّعه و بريده، كه اگر از مردم كسي بتواند آن ها را آن طور كه بايد، تركيب كند، به اسم اعطم خدا دست يافته است. اين معنا از روايات استفاده مي شود، لكن ما قادر بر تركيب آن ها نيستيم.

6- سوگند هايي است كه خدا خورده است بر اين كه قرآن كلام او است.

7- اشاراتي است به نعمت هاي خدا و بلاهاي او و مدّت زندگي اقوام و اجل شان.

8- مراد به حروف مقطعه اين است كه امت اسلام تا آخر دهر باقي مي ماند منقرض نمي شود.

9- خواسته است بفرمايد: اين قرآن از الفبا تركيب شده است.

10- به منظور ساكت كردن كفار در ابتداي سوره ها قرار گرفته است، چون مشركان به يكديگر سفارش مي كردند مبادا به قرآن گوش دهيد، و هر جا كسي قرآن ميخواند، سر و صدا بلند كنيد تا صوت قرآن در بين صوت ها گم شود. بسا مي شد كف مي زدند و صداهاي دسته جمعي در مي آوردند، تا رسول خدا(ص) را در خواندن ان دچار اشتباه سازند. به همين جهت خدا اين حروف را نازل فرمود تا كفار را ساكت كند و با گوش دادن و فكر كردن دربارة آن، آن ها را از جار و جنجال باز دارد، در نتيجه صداي قرآن به گوش كفار رسد.

11- از قبيل شمردن حروف القبا مي باشد كه مي خواهد بفهماند: قرآني كه تمامي شما مردم عرب را از آوردن مثلش عاجز كرده،از جنس حروفي است كه روزمره با آن گفتگو مي كنيد و در خطبه ها و كلمات خود به كار مي بنديد. در نهايت از اين كه نمي توانيد مثل قرآن را بياوريد، بفهميد كه اين كلام از ناحية خدا است. اگر در چند جا و چند سوره اين حروف تكرار شده، براي اين است كه همه جا محكم برهان خود را به رخ كفار بكشد.

حال با اين اختلاف در تفسير حروف مقطعه خواهيد دانست نمي توان معاني و ترجمة قطعي و دقيقي را براي آنان قائل شد. حروف مقطعه در ابتداي 29 سوره آمده است و اين از مختصّات قرآن مي باشد كه در هيچ كتاب آسماني ديگر ديده نمي شود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.