-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46494 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چرا خداي متعال پيامبراني بسيار فرستاده و هر يك از آنان با برنامه اي ويژه مردم را راهنمايي كرده است؟
براي راهنمايي بشر هم به معارف و قوانين نياز است و هم به معلّم و مربّي، يعني كسي كه با عمل، معارف و قوانين را به مردم بياموزد و تربيت عملي آنان را به عهده گيرد. از اين رو، خداي متعال در طول تاريخ همواره هم برنامه براي مردم فرستاده است و هم مربّي و آموزگار; يعني در تمام روزگاران، پيامبران يا جانشينان آنان را به عنوان راهنما به مردم معرّفي كرده و نيز دين و شريعتي شايسته و بايسته به عنوان برنامه كار آن روزگار فرو فرستاده است تا بشر بتواند در راه ترقّي و تكامل و سعادت همه جانبه خود گامهايي بلند بردارد.
افزون بر اين، در اثر عوامل گوناگون، مانند نبود وسايل كافي - چون كتاب - گاه اديان الهي پيش از اسلام، در معرض تحريف و تغيير قرار مي گرفته اند و اين امر موجب مي شده است كه پيامبري نوين براي احياي معارف وحياني و الهي مبعوث شود. سرانجام با بعثت پيامبر گرامي اسلام((صلي الله عليه وآله)) و رشد عقلاني انسان، معجزه بزرگ آن حضرت، قرآن كريم، نازل شد و بدين سان دين اسلام به عنوان دين خاتم و هميشگي انسان، نياز به برانگيخته شدن پيامبران ديگر را از ميان برد. ولي بايد دانست كه اصول اديان و برنامه هاي آسماني همه يكي و مويّد يكديگر بوده اند، همه پيامبران از خداي يگانه سخن گفته و همه آنان عمل نيك و اخلاق شايسته را ستوده و مردم را از وجود جهان پس از مرگ آگاه ساخته و بر آن بوده اند كه بشر بايد از شرك و بت پرستي و گناه و اخلاق ناپسند دوري كند.
كوتاه سخن آن كه هيچ گونه اختلاف اساسي در برنامه پيامبران به چشم نمي خورد و

ـ2ـ
تنها در بخشي از فروع دين - مانند نماز و روزه - گاه تفاوتهايي با يكديگر داشته اند و البته چنين تفاوتهايي نيز تفاوت اساسي به شمار نمي آيد.
پس، هدف همه اديان و شرايع آسماني يكي بوده و هر شريعتي، شريعت پيش از خود را كامل كرده است و سرانجام با آمدن شريعت اسلام، كه كامل ترين شرايع و اديان است، تجديد شريعت و نبوّت پايان يافته است و هدايت عملي مردم در زمان پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) با خود آن حضرت و سپس با اوصيا و جانشينان گرامي آن بزرگوار بوده است.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.