-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46661 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

آيا قرآن كه اعجاز عالي در فصاحت و بلاغت است، ظني الدلاله مي شود؟

اعراب در زمان ظهور اسلام به مرحله اي از فصاحت و بلاغت در كلام و شيوايي گفتار دست يافته بودند كه تاريخ برايش هماوردي سراغ نداشت. مجامع بزرگ ادبي در عصر جاهلي يكي از پايه هاي علمي جزيره العرب را تشكيل مي داد و شعرا و ادبا به بحث هاي عميق علمي مي پرداختند. در چنين فضايي وحي بر پيامبر نازل گرديد و پيامبر آيات الهي را بر مردم عرضه مي داشت و هماورد طلبي مي كرد و مردم را تحريك مي نمود كه: اگر مي توانند، آيه اي همانند قرآن بياورند، ولي هيچ كس توانايي مقابله با قرآن را نداشت. همه با نهايت خضوع در محضر قرآن، سر تعظيم فرود مي آوردند و به عجز و ناتواني خود اعتراف مي كردند. اين جهت اعجاز قرآن اعجاز بياني ناميده مي شود. حال اگر ظني الدلاله بودن قرآن، نقصي بر اعجاز بياني قرآن محسوب مي شد، فصحاي عرب به آن اشاره كرده و آن را به عنوان عيب به رخ مي كشيدند، ولي آيات قرآن چنان در جان و دل آن ها رسوخ كرده بود كه شيداي آيات نوراني وحي شدند. وليد بن مغيره مخذومي كه در ماين عرب به حسن تدبير، مشهور است، پس از نزول آيات سورة غافر گفت: به خدا سوگند از محمد سخني شنيدم كه نه به گفتار انسان ها شباهت دارد و نه به سخن جنّيان. گفتار او حلاوت خاصي دارد و بس زيبا است... گفتاري كه بر همه چيز پيروز مي شود و چيزي بر آن پيروز نخواهد شد.(1)

اگر در قرآن كوچك ترين مخالفتي با فصاحت و بلاغت ديده مي شد، روي آن انگشت مي گذاشتند و از آن عليه قرآن استفاده مي كردند، در حالي كه تاريخ كوچكترين مطلبي در اين گونه موارد به ياد ندارد.

ظني الدلاله بودن به اين معنا است كه عبارات و الفاظ، معاني مختلفي را پذيرا باشد و اين امر خود مي تواند با نگاهي دقيق سبب پيدا شدن فصاحت و بلاغت باشد. اصولاً مسئله ظني الدلاله بودن مربوط به بحث حجيت است و فصاحت و بلاغت امري ديگر است.

پي نوشت ها:

1. مجمع البيان، ج 10، ص 584.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.