-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46668 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

در آيه: لايمسه إلا المطهرون[23] منظور از مطهرون چيست؟ چرا منافقان هم به آيات كلام الله دسترسي دارند؟

حضرت يعقوب(ع) فرزند اسحاق، و اسحاق فرزند ابراهيم خليل بود كه يكي از پيامبران عظام مي باشد.[34] بر اين اساس يعقوب نوة حضرت ابراهيم است.

مادر حضرت يعقوب ربقاء دختر بتوئيل است. حضرت اسحاق با ربقاء ازدواج نمود و از او دو فرزند به نام يعقوب و عيص به دنيا آمدند.[35]

لوط پسر هاران و برادر زادة ابراهيم(ع) بوده و از انبياي عظام محسوب مي شود. در قرآن به پيامبري او تصريح شده و از لوط 27 بار در قرآن ياد شده است.[36]

[23] واقعه (56) آية 79.

[24] تفسير نمونه، 23، ص 268.

[25] مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، ج 9، ص 584، ماده ملائكه.

[26] بحارالانوار، ج 56، ص 191، حديث 48.

[27] زمر(39) آية 68.

[28] علي رضا رجال تهراني، فرشتگان، ص 73، به نقل از تفسير ابوالفتوح رازي، ج 4، ص 502 و شرح نهج البلاغه ابن ابيالحديد، ج 1، ص 95.

[29] زمر (39) آية 73 و انبيا (21) آية 103 و تحريم (66) آية 6 و زخرف (43) آية 77.

[30] اصول كافي (ترجمه) ج 1، ص 259.

[31] اعراف (7) آية 172.

[32] تفسير نمونه،ج 7، ص 6.

[33] فاطر (35) آية 15.

[34] دانشنامه قرآن؛ ج 2، ص 2376؛ لغت نامه دهخدا، ج 14، ص 21043؛ قصص قرآن، ص 80 به بعد، قصص الانبيا، ص 369.

[35] معارف و معاريف، ج 2، ص 169.

[36] داننامة قرآن، ج 2،ص 1941؛ دايره المعارف فارسي، ج 2، ص 2522.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.