-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46686 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

چگونه ماجراي قرآني انتقال تخت بلقيس، پذيرش قدرت فوقالعاده حضرت صاحب الزمان (ع) را آسان ميكنند.

در قرآن ميخوانيم كه در ماجراي انتقال تخت بلقيس يكي از مشاوران حضرت سليمان، تخت ملكه سبأ را در يك چشم بر هم زدن از مملكت سبأبه نزد سليمان حاضر كرد. اين امر خبر از قدرت فوقالعاده ميدهد كه انسانهاي عادي نميتوانند چنين قدرتي داشته باشند.

بنابراين ميتواند كسي به تأييد الهي داراي قدرتي باشد كه انسانهاي عادي آن را نداشته باشند. با اين مسئله هنگامي كه كسي به روايات اثبات كننده قدرت فوق العاده حضرت مهدي (عج) نگاه كند، تعجب نكرده، قرآن را قبول ميكند. به ويژه با توجه به اين كه آصف بن برخيا (آورنده تخت بلقيس) تنها بخشي از علم كتاب آسماني را دارا بود، ولي امامان معصومعليهمالسلام همه علم كتاب الهي را دارند.

در حديثي از ابوسعيد خدري از پيامبرصلي الله وعليه وآله آمده است. من از معناي الذي عنده علم من الكتاب (كه آورنده تخت بلقيس است) از محضرش سؤال كردم، فرمود: او وصي حضرت سليمان بن داود بود. عرض كردم من عنده علم الكتاب از چه كسي سخن ميگويد، فرمود: اين برادرم علي بن ابي طالب است. با توجه به تفاوت علم من الكتاب كه علم جزئي را ميگويد: و علم الكتاب كه علم كلي را بيان ميكنند، روشن ميشود كه ميان آصف و عليعليهالسلام چه اندازه تفاوت است. علم اميرالمؤمنين از طريق فرزند به تمام امامانعليهمالسلام و در نهايت به حضرت مهدي(عج) رسيده است. در روايات بسياري ميخوانيم كه اسم اعظم اللهي هفتاد و سه حرف است كه يك حرف آن نزد آصف بن برخيا بود و چنان كار خارق عادتي را انجام داد. نزد امامان اهل بيتعليهمالسلام هفتاد و دو حرف آن است، و يك حرف آن مخصوص به ذات پاك خدا است.

تفسير نمونه، ج 15، ص 473.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.