-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46723 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا قرآن از ابتدا تا به حال تغييراتي داشته است؟

قرآن معجزه الهي است كه توسط جبرئيل بر پيامبر اسلام نازل شده، پيامبر(ص) آياتي را كه نازل ميشد، بدون كم و كاست يا اضافه كردن به مردم ابلاغ ميفرمود.

خداوند در قرآن فرموده است: انا نحن نزّلنا الذكر و انا له لحافظون؛ ما قرآن را نازل كرديم و ما خود حافظ و نگهبان آن هستيم.

اين آيه تضميني بر حفظ قرآن از كم و زياد شدن و از تحريف است. تاكنون كه بيش از 1400 سال از نزول قرآن ميگذرد، با اين كه همواره دشمنان درصدد دشمني با اسلام و قرآن بودهاند، نتوانستهاند آيه يا سورهاي يا كتابي مانند قرآن بيآورند.

از طرفي پيامبر(ص) براي حفظ و نگهداري قرآن به طوري برنامه ريزي كرده كه: 1 - كسي نميتواند در آن تحريف و دگرگوني ايجاد كند، مثلاً پيامبر به مسلمانان سفارش ميكرد كه قرآن را حفظ كنند. آياتي كه نازل ميشد، مسلمانان آن را حفظ ميكردند و براي آن كاتباني نيز مشخص كرده بود.

2 - انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تلاوت آن.

3 - تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساس بودن آنان نسبت به هرگونه تغيير در قرآن.

4 - دستورها و توصيههاي پيامبر(ص) در مورد تلاوت، كتابت، حفظ و جمع آوري آن.

از اين رو معتقديم قرآن، همان قرآن زمان رسول خدا(ص) است و تعداد آيات، همان تعداد است كه در زمان رسول خدا بوده و هيچ گونه كم يا زياد شدن در آن رخ نداده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.