-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46741 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

در قرآن اعداد شكفت انگيزي وجود دارد كه نشان دهنده اعجاز لفظي قرآن است. آيا فلسفه اين كه چرا دو كلمه دنيا و آخرت هر دو به طور مساوي 115 بار و موت و حيات هر يك 24 بار آمده، نه كمتر و نه بيشتر، مشخص است؟

روحيه حقيت گرايي و عدالت جويي انسان مخصوصا جوانان، آنان را به سوي جستجوگري و تحقيق در مسايل و حوادث مختلف سوق ميدهد تا از ظلمت جهل و سطحي نگري رهايي ياند و از بودن نظير جمادات به سوي شدن و كمال يفتن و رشد نمودن، سير انساني را به اميد خليفه اللَّه گشتنآغاز نمايند.

سؤال جوان، گوياي شكوفايي استعداد حقيقت گرايي و جستجو گري او است. حيات علمي كه مقدمهاي بر حيات انساني است، از پرسشگري آغاز ميگردد. بنابر اين، حيات علمي را به شما تبريك ميگوييم و موفقيت و تداوم آن را جهت رسيدن به سرچشمه حقيقت براي شما آرزو ميكنيم و از اعتماد شما قدرداني ميكنيم.

اعجاز قرآن از ابعاد و جنبههاي مخلف قابل بررسي است. تحقيق در برخي ابعاد آن ارزش علمي دارد و به كار بستن آن در زندگي دنيوي، سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت را همراه داد. پژوهش در پارهاي از رشتههاي اعجاز جنبه تفنني دارد. اعجاز عددي قران يكي از رشتههاي قرآن پژوهي جديد است كه ارزش تفنني دارد و مقصد از آن نشان دادن نظم اعجاز گونه رياضي قرآن است. پاسخ اين گونه سؤالات را ميتوانيد از كتابهايي كه ذيلا معرفي ميشود، جستجو كنيد:

1 - من الاعجاز البلاغي و العددي للقرآن الكريم، تحقيق ابو زهراء النجدي.

2 - اعجاز عددي در قرآن، تأليف عبدالرزاق النوفل، ترجمه مصطفي حسيني طباطبايي.

3 - آيت كبري معجزه جاويدان قرآن كريم، تأليف دكتير سيد محمد فاطمي.

4 - اعجاز قرآن تحليل آماري حروف مقطعه، تأليف رشاد خليفه، ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي.

5 - المعجم الاحصائي لالفاظ القرآن الكريم، تحقيق دكتر محمود روحاني.

اجمالا ميتوان گفت با اين كه دنيا مقدمه و مزرعه آخرت است، ولي چون جايگاه خودسازي انسان براي ورود به آخرت ميباشد و سرنوشت انسان در آخرت توسط خود انسان در دنيا تعيين ميگردد، توجه به دنيا از ديدگاه اسلام به همان اندازه ارزشمند است كه نگاه به آخرت ارزش دارد.

چنان كه در برخي روايات آمده است: كسي كه دنيا را به خاطر آخرت و دين داري رها كند يا آخرت را به علت توجه و اشتغال به دنيا را سازد، از ما يعني از زمره مسلمانان نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.