-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46777 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

آيا به جز آيات 17 و 18 سورة روم آيات ديگري مشتمل بر ذكر وجوب همة نمازهاي پنجگانه وجود دارد؟

در قرآن مجيد آيات زيادي راجع به نماز هست كه هر يك به نوعي بر آن تأكيد دارند. بعضي از آيات مجمل است و بعضي مفسر كه نوع دوم نوع اوّل را تبيين مي كند مثلاً ايه اقيموا الصلاة (بقره، 43) مجمل است و آية فسبحان الّذي حين تمسون و حين تصبحون (روم، 17) به اجماع مفسران مفسر است زيرا نمازهاي پنجگانه را تفسير و تبيين مي كند چون كلمات حين تمسون يعني مغرب و عشا و حين تصبحون يعني صبح و عشياً يعني عصر و حين تظهرون يعني ظهر.9

آياتي كه بر نمازهاي پنجگانه دلالت دارد:

1- آية 78 اسرا: اقم الصلوة لدلوك الشمس لدلوك الشمس الي غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً.

2- آية 115 هود: و اقم الطلاة طرفي النّهار و زلفاً من اللّيل إنّ المحسنات يذهبن السيّئات ذلك ذكري للذاكرين.

3- آيات 16 و 17 روم: فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السّموات والارض و عشياً و حين تظهرون.

4- آية 130 طه فاصبر علي ما يقولون و سبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها و مِن آناء اللّيل فسبّح و أطراف النّهار لعلك ترضي.

5- آيات 139 و 140 ق: و سبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللّيل فسبّحه وادبار السجود.10

توضيح و تبيين و نحوة دلالت اين آيات در كتاب هاي تفسير و فقه استدلالي بيان شده است و در پاسخ نامه نمي گنجد. در صورت تمايل مي توانيد به كتب مزبور از جمله مسالك الافهام شيخ جواد كاظمي مراجعه كنيد.

7 تفسير نمونه، ج 16، ص 266.

8 ترجمة الميزان، ج 16، ص 197.

9 فقه القرآن، القطب الراوندي، ج1، ص 7.

10 امسالك الافهام، الي آيات الاحكام، العلامه الفاضل الجواد الكاظمي، المكتبه الرتضويه، ج1، ص 141.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.