-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46841 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

خداوند دربارهء خلقت شتر در سورهء الغاشية اشاره اي دارد; لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.

خداوند متعال در سورهء غاشيه ـ كه از نام هاي قيامت است ـ مردم را تنذير و تبشير كرده است . هم به بشارت و هم به بر حذر و زين هار داشتن توجه داده است , كه در روز قيامت , مردم به دو دسته تقسيم مي شوند:خوبان و نيكان در جايگاه خود و بدان و ظالمان در ميعاد گاهي ديگر مستقر خواهند شد.

در اين سوره خداوند به پيامبر دستور مي دهد مردم را با رازها و فنوني كه هر كدام دلالت بر مقام تكريم و تنزيه وتقديس كردگار دارد, آشنا ساخته , و عجائب خلقت را به ايشان معرفي كند.

خداوند در اين سوره , به چهار نمونه از مظاهر قدرت خويش اشاره كرده است و در ابتداي آن در آيهء هفده , ازشتر و عجانب خلقت و رازهايي كه در درون دارد و در ادامه از بلندي آسمان و نصب و ايجاد كوه ها و هموار كردن زمين سخن به ميان آورده است و اما در اين جا جاي پرسشي جدي به ميان مي آيد كه شتر داراي چه خصوصيتي است كه خداوند از آن نام برده است .

در اين كه چرا قبل از هر چيز بر آفرينش شتر تكيه شده است , مفسران سخنان بسيار دارند; و پيداست كه روي سخن در مرحلهء اول به اعراب مكه بود كه شتر همه چيز آن ها را تشكيل مي داد و شب و روز با آن سر و كار داشتند.

از اين گذشته اين حيوان ويژگي هاي عجيبي دارد كه او را از حيوانات ديگر متمايز مي كند و به حق نشانه اي ازآيات خداوند است , از جمله اين كه : بعضي از چهارپايان تنها از گوشتشان استفاده مي شود و بعضي ديگر ازشيرشان .بعضي ديگر تنها به درد سواري مي خورند و بعضي براي باربري . اما شتر حيواني است كه تمام اين جهات درآن جمع است . شتر نيرومندترين و با مقاومت ترين حيوان اهلي است . شتر مي تواند روزهاي پي در پي (يك هفته تاده روز) تشنه بماند و در مقابل گرسنگي نيز تحمل بسيار دارد. شتر مي تواند هر روزمسافتي طولاني را طي كند و اززمين هاي صعب العبور و شن زارهايي كه هيچ حيواني قادر بر عبور از آن نيست بگذرد, و به همين دليل عرب ها آن را كشتي بيابان ها مي نامند. او از نظر تغذيه بسيار كم خرج است و هرگونه خار و خاشاكي را مي خورد. در وضع نامناسب جوّي به راه خود ادامه مي دهد و با تمام قدرتي كه دارد, از رام ترين حيوان ها است , به طوري كه يك كودك خردسال مي توان مهار يك قطار شتر را در دست گرفته و هر كجا كه بخواهد ببرد.(1)

ويژگي هاي منحصر به فرد چنين حيواني , خصوصاً در آن زمان , كه زندگي ماشيني نبود و تنها وسيلهء مطمئن براي رفت و آمد در ميان عرب ها بود, موجب شد خداوند دربارهء آفرينش او, مردم را به تدبير و تفكر دعوت كند. مرحوم علامه طباطبايي نيز در تفسير اين سوره ذيل آيهء هفده مطالبي دارند(2)

(پـاورقي 1.تفسير نمونه , ج 26 ص 427

(پـاورقي 2.ترجمهء تفسير الميزان , ج 20 ص 645

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.