-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

گفته مي شود قرآن را به رايانه داده اند و جوابي چنين دريافت كرده اند: قرآن كتابي نيست كه بشرتوانسته باشد آن را به وجود آورد, لطفاً در اين باره توضيح دهيد؟

رايانه تجزيه گر ندارد, مگر آن كه با عقل بشر هوش مند شده باشد, تا در مواقع لازم به انسان پس دهد.البته رايانه به كمك منابع الكترونيكي كه دارد, از بهترين وسيله هايي است كه موجب سرعت در بازيابي اطلاعات مي شود. در كميت و كيفيت برتري خود را نسبت به نوشته ها و آثار قلمي ثابت كرده است . يك ديسكت كوچك مي تواند انباري از اطلاعات شود كه حتي فراتر از يك يا چند كتاب خانه باشد. اين پيشرفت , ره آورد تلاش و به كاربستن هوشي است كه بشر از آن برخوردار است .

قرآن كتاب آسماني و معجزهء جاويدان پيامبر اسلام است . قرآن كتابي است كه از دست تصرف بشر مصون ومحفوظ بود, خداوند آن را حفظ كرده است . قرآن مي فرمايد: .(1)يكي از معاني حفظ آن است كه بشر نتواند آن را از بين برد يا دست در آن برد و يا مشابه سازي كند.

اما مطلبي كه در سؤال آمده است , موضوعي نيست كه رايانه به تازگي آن را كشف كرده باشد. قرآن چنين مي فرمايد: .(2)

اين آيه و آيات مشابه , بهترين گواه براي آن است كه قرآن به دست بشر به وجود نيامده وگرنه در ميان اعراب صدر اسلام و تا به امروز, افراد فصيح و بليغ فراواني پا به عرصهء وجود گذاردند و مي توانستند اثري خلق كنند كه شگفت آور باشد, مثل اشعاري كه شاعران ممتاز و برتر عرب و عجم , چون فرزدق و حافظ سرودند و اكنون , چون اثري جاودانه بر تارك تاريخ مي درخشد. در بحث اعجاز قرآن , چه از نوع بياني و عددي و چه علمي و رقمي ,مطالب مبسوطي وجود دارد كه بايد به كتاب هاي مربوطه مراجعه و پاسخ مورد نياز را دريافت كرد.(3)

پـاورقي 1.حجر (15 آيهء 9

(پـاورقي 2.اسراء (17 آيهء 88

(پـاورقي 3.ر,ك : بهاءالدين خرم شاهي , دانش نامهء قرآن , ج اوّل , ص 247ـ 258

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.