-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46843 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اصحاب رقيم كه در سورهء كهف آمده , به چه معنا است ؟

رقيم به معناي كتاب و كشتي , و اصحاب كهف و قريهء آنانو

و دوات >, است .(1)

مرحوم علامه طباطبايي دربارهء كلمهء رقيم مي فرمايد: رقيم از رقم است كه به معناي نوشتن و خط است . رقيم دراصل مرقوم بوده است و از ظاهر داستان بر مي آيد اصحاب كهف و رقيم , جماعتي بوده اند كه اصحاب كهف و اصحاب رقيم ناميده شده اند, به خاطر اين كه در كهف (غار) منزل كردند, و اصحاب رقيمشان ناميدند, براي اين كه داستان وسرگذشتشان در سنگ نبشته اي در آن ناحيه پيدا شده يا در موزه سلاطين ديده شده است .

بعضي ديگر گفته اند: رقيم نام كوهي در آن ناحيه بوده كه غار مزبور در آن قرار داشته است , يا نام شهري بوده كه كوه نام برده در آن جا بوده است و اصحاب كهف اهل آن شهر بوده اند.(2)

قول اول مؤيد دارد و در جايي ديگر دربارهء رقيم تفسير كرده اند: در اصل از مادهء رقم به معناي نوشتن است و به عقيدهء غالب مفسّران نام ديگري است براي اصحاب كهف , چرا كه نام آن ها را بر لوحه اي نوشته و بر در غار نصب كردند.(3)

در تفسير مجمع البيان نيز, رقيم به معناي كتابت و نوشته است .(4)

پس چنين استنباط مي شود كه اصحاب رقيم به معناي اصحابي است كه حكايت يا اسامي ايشان بر سنگي نوشته شده و بر در غار نهاده و يا داستان آن ها بر الواحي حك شده و در مكان هايي نگه داري شده است .

(پـاورقي 1.فرهنگ فارسي معين , ج 2 ص 1669

(پـاورقي 2.ترجمهء تفسير الميزان , ج 13 ص 411 با تلخيص .

(پـاورقي 3.تفسير نمونه , ج 12 ص 355 با تلخيص .

(پـاورقي 4.مجمع البيان , ج 5و 6 ص 450

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.