-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا قرآن به زبان عربي است ؟

هر پيامبري در هر سرزميني مبعوث شود و داراي كتاب باشد, كتابش به زبان قوم او خواهد بود,تامردم پيام و حرف او را به روشني و بدون ابهام درك كنند و بتوانند پيام ها را به زبان ديگران , به سايرين منتقل نمايند. بديهي است اگر حرف پيامبرشان را نفهمند, غرض از بعثت كه هدايت تشريعي بشر است , حاصل نخواهد شد.اسلام از جزيرة العرب در يك كانون ظلمت و توحّش طلوع كرد, كه داراي مردي متعصب و جاهل بود, به طوري كه هيچ دولتي حاضر نبود در آن منطقه سرمايه گذاري كند و يا آن جا را تحت تصرف آورد. پس در درجهء اول مي بايست مردم آن سامان را گِرد خود جمع كند و آن چنان گويا و روشن باشد كه افراد بي سواد و بي بهره از علم ودانش را تعليم دهد و در پرتو تعليماتش دگرگون سازد و يك هستهء اصلي براي نفوذ اين آيين سعادت بخش در سايرمناطق جهان به وجود آورد. اگر قرآن به زبان غير عربي نازل مي شد, مورد اعتراض مردم آن سامان قرار مي گرفت وبه پيامبر مي گفتند: ما پيام تو را نمي فهميم .() چنان كه قرآن كريم از اين امر خبر مي دهد و مي فرمايد:

قرآناً اعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ;(1) اگر آن را قرآني عجمي (غير عربي ) قرار مي داديم , حتماً مي گفتند: چراآياتش روشن نيست ؟ چرا پيچيده است و از آن سر در نمي آوريم ؟>.

علاوه بر اين قرآن مجيد به هر زباني نازل مي شد, مردم زبان هاي ديگر سؤال مي كردند چرا به زبان ما نال نشده است . گذشته از همهء اين ها اگر به زبان غير عربي بود, اعراب جاهليت هم چنان در جهل مركب باقي مي ماندند و قبله ءمسلمان ها در چنگال مشركان باقي مي ماند و مسلمان ها كعبه را از دست مي دادند. وانگهي زبان عربي جامع ترين وكامل ترين زبان ها است . از نظر قواعد عربي مناسب بود معجزهء جاوداني قرآن بدين زبان نازل شود. حكمت هاي ديگري نيز دارد كه آيندگان خواهند فهميد. طبيعي است پيامبر عرب زبان كتابش عربي باشد و قرآن به زبان عربي كه زبان مردم محيط بعثت پيامبر اسلام بود, نازل شده است .

(پـاورقي 1.فصّلت (41 آيه 44

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.