-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46855 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در آيهء 34سورهء ص چه مفهومي دارد؟

آيهء 34سورهء مباركهء اين چنين است : .

اين آيات قسمتي از سرگذشت سليمان 7را بازگو مي كند و نشان مي دهد كه انسان در هر پايه و مقامي كه باشد,باز از خود چيزي ندارد. هر چه هست , از ناحيهء خدا است ; مطلبي كه توجه به آن پرده هاي غرور و غفلت را از مقابل چشم انسان كنار مي زند و او را به موقعيت خويش در عرصهء جهان هستي واقف مي سازد. اين آيه يكي ازآزمايش هايي را كه خداوند متعال دربارهء سليمان كرد و به دنبال آن سليمان به درگاه خدا روي آورد, بيان مي كند.موضوع آزمايش سليمان به وسيلهء جسد بي روحي بود كه بر تخت او در برابر چشمانش قرار گرفت , كه انتظار آن رانداشت . مفسران گفته اند: سليمان 7آرزو داشت فرزندان برومند و شجاعي نصيبش شود كه در ادارهء كشور و درجهاد با دشمنان به او كمك كنند. او داراي همسران متعدد بود. با خود گفت : از آن ها فرزندان متعدي پيدا مي كنم و به هدفم مي رسم , و در اين راه براي خود مشكلي و پيش آمدي نديد.

در آن زمان هيچ فرزندي از همسرانش تولّد نيافت , جز فرزندي ناقص الخلقه , همچون جسدي بي روح كه آن راآوردند و بر كرسي و تخت او افكندند. سليمان سخت در فكر فرو رفت و ناراحت شد كه چرا يك لحظه از خدا غفلت كرده و بر نيروي خودش تكيه كرده است . توبه كرد و به درگاه خدا بازگشت .

بنابر تفسير ديگر: خداوند سليمان را با بيماري شديدي مورد آزمايش قرار داد, آن چنان كه همچون جسدي بي روح بر تختش افتاد.(1)

(پـاورقي 1.تفسير نمونه , ج 19 ص 280

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.