-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46857 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

آيهء 50سورهء احزاب : . يعني چه ؟ پس با اين حساب مفهوم آيهء 52چيست ؟

آيهء 51سورهء مباركهء جواز ازدواج پيامبر با گروهي از زنان را مطرح فرموده , از جملهء آنان زن مؤمنه اي است كه حاضر باشد بدون مهر با پيامبر ازدواج كند. اين حكم از مختصّات پيامبر6است . ديگرِ مؤمنان نمي توانندبه اين شكل ازدواج كنند (خالصةً لك من دون المؤمنين ). بعد از بيان مواردي كه ازدواج پيامبر با آنان بلا اشكال است مي فرمايد: . در آيهء بعدي مي فرمايد: . در آيهء 52جواز ازدواج بيش از زناني كه پيامبر در آن زمان داشته , ممنوع شده و فقط جواز نكاح با كنيز بر حال خود باقي مانده است . درحقيقت تا قبل از نزول آيهء 52موارد فوق براي پيامبر جائز بود و بعد از نزولِ آيهء 52 ازدواج بيش از آن مقدار, ممنوع شد. تعداد آنان در آن زمان نُه نفر بود. بنابراين پيامبر بعد از نزول اين آيه بايستي به همان زنان اكتفا بكند و نبايستي بازنان ديگري ازدواج بكند.

تا قبل از نزول اين آيه بر پيامبر جائز بود كه با زنان ازدواج بكند و همي چنين جائز بود با زني كه خودش را به پيامبر هبه كرده , ازدواج كند و اين از مختصّات پيامبر محسوب مي شود.

ممكن است كسي اشكال كند كه چرا پيامبر از ديگران متمايز است و براي او احكام خصوصي وجود دارد؟

جواب اين است : همان طوري كه بعضي از تكليف هاي سخت ـ كه بر ديگران واجب نيست ـ بر پيامبر واجب است , مانند نماز شب , بعضي مزايا نيز از اختصاصات حضرت است . اين احكام مختصّه به جهت حقّ پيامبري وامامت بر مردم بوده , كه به آن حضرت داده شده است .

مضافاً بر اين كه اين نوع اختصاص ها موجب پيشرفت اسلام مي شد, با اين كه تمام ازدواج هاي مكتبي بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.