-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46898 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

مراد از آيه 55سوره مائده چيست ؟ توضيح دهيد .

ابتدا آيه 55سوره مائده را ترجمه و توضيح مي دهيم و بعد تفسير مي كنيم .

. ولايت خدا وپيامبر بر ايشان ها روش واضح است , زيرا ولايت خدا در سايه ولايت پيامبر يا مؤمن صالح تجلي مي يابد; يعني اگرمردم پيامبر (ص ) را ولي و رهبر خود بدانند, تحت ولايت خدا قرار دارند و ولايت مؤمن صالح و باتقوا مانند ولايت پيامبر مي باشد. بحث در اين است كه مؤمني كه اقامه نماز مي كند و در حالنماز كات پرداخت مي كند, چه كسي يا چه كساني بوده اند كه طبق اين آيه بر مردم دارند؟ در حقيقت اين آيه حق ولايت بر مردم را از آن رسول و مؤمناني قرارداده كه با تقوا و عادل باشند, اما چون در آن زمان عده اي تصوري مي كردند كه ولايت بعد از رسول خدا مشخص وتعيين نشده و مردم واگذار شده و عده اي از اين مسئله خوشحال بودند لذا, اين آيه شخص كرد كه بعد از رسول خدا(ص ) ولايت بر مردم بر عهده مؤمناني است كه با تقوا و بر پا كننده نماز باشند و در حالي ركوع صفقه و زكات بدهند.درس است كه اين آيه هر مؤمن با تقوايي را شامل مي شود, ولي قيد (و هم را كعون ) مشخص مي كند كه آن ولي و رهبربعد از رسول خدا با علي (ع ) است , چون به اتفاق شيعه و سني تنها كسي كه در حال ركوع زكات داد و اين آيه درباره نازل شده , علي (ع ) بود .

ابوذر مي گويد:

سنت گفته اند كه اين آيه درباره علي (ع ) نازل شد و مجاهد و سُدّي نيز گفته اند و امام باقر (ع ) و امام صادق (ع ) وجميع علماي اهل بيت فرموده اند درباره علي (ع ) نازل شده است

از اين جا است كه شيعيان عقيده دارند مقام امامت , به نصب و تعيين خدا و رسول است و مردم بايد آن كه را كه خدا و رسول تعيين فرموده اند, حمايت كنند و با آنان بيعت كنند و دست از ياري آنان بردارند, چون امامت مقامي تالي تلو و جانشين پيامبر است و بايد از قبيل و مشابه او باشد و هر كس نمي تواند اين مقام داشته باشد .

]در تفسير مجمع و الميزان آمده است : هنگامي كه اين آيه نازل شد, حسان بن ثابت اشعاري در مدح علي (ع ) ايرادكرد: أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي وكل بطيء في الهدي و مسارع

فأنت الذي العطيت اذكنت راكعا فدتك نفوس القوم يا خير راكع

بخا تمك الميمون يا خير سيد و يا خير شار ثم يا خير يايع

فأترل فيك الله خير و لاية و بينها في محكمات الشرايع

]يعني اي ابا الحسن : جان و خونم فداي تو و هر كس كه در مسير هدايت كند يا شتابان مي رود. تو كسي هستي كه در حال ركوع عطا كردي . جان هم مردم فداي تو, اي بهترين ركوع كننده انگشترت پر بركت بود, اي بهترين آقا وبهترين خريدار و بهترين فروشنده . پس خدا نازل كرد باره تو بهترين ولايت را و در قرآن آل را روش ساخت .(1)روايات فراواني در مورد اين آيه در تفسير الميزان و مجمع البيان و صافي ذكر شده كه از گنجايش اين مقاله بيرون است . مي تواند به ترجمه تفسير الميزان يا به تفسير نمونه مراجعه كنيد.

(پـاورقي 1ـ جدا الميزان , ج 6,ص 23

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.