-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46900 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

با توجه به حرف الي در كلمه در آية 6سوره مباركه مانه در وضو بايد از سر انگشتان تا آرنج شسته شود. پس چرا ما از آرنج به پائين مي شوريم ؟

كله در آيه شريفه (1)قيد است براي

, يعني حد و مقدار شستن را بيان مي كند, نه كيفيت شستن را توضيح از شانه تا سر انگشتان , دست (يد)گفته مي شود و از آرنج (مرفق ) تا سر انگشتان هم دست گفته مي شود و نيز آرنج تا سر انگشتان را دست مي گويند.براي مشخص شود در وضو تنها شستن تا مچ دست كافي نيست و نيز لازم نيست تا شانه شسته شود, قيد الي المرافق آورده شده است تا روشن شود چه مقدار از دست بايد شسته شود. اما چگونگي شستن در آيه شريفه ذكر نشده , بلكه در سنت پيامبر صلي الله عليه و آله كه وسيله اهل بيت عليهم السلام به مارسيده , آمده است و آن شستن از آرنج است به طرف پائين .(2) اين كه كيفيت شستن دست در آيه شريفه نيامده است , شايد خاطر وضوح مطلب باشد,

همانطور در شستن صورت فقط فرمود صورت را بشوريد و كيفيت شستن به عرف واگذار شده است كه همه صورت را از بالا به پائين مي شوريد. دستها هم همانند صورت و ساير اعضاي بدن است كه از بالا به پائين شسته مي شود, مثلاصرف نظر از حكم وضو اگر به كسي گفته وشد, دستهايت را تا آرنج و پاهايت را تا زانو بشور, آيا اصلا به نظرش مي رسد شستن را از سر انگشتان دست و پا شروع كند؟و يا آنچه از اين جمله مي فهمد اين است كه مقداري كه لازم است شسته شود, تا آرنج و پاها تا زانوا است . اگر كسي دستش شكسته باشد و دكتر به اوبگويد لازم است تا آنرنج گچ گرفته شود او از گفته دگتر مي فهمد هنگام گچ گرفتن بايد از طرف انگشتان شروع و به آرنج ختم شود؟مسلما نه ,بلكه مي فهمد بالاتر از آرنج لازم نيست و كمتر از آن هم فايده ندارد.

(پـاورقي 1 ـ مائده , ( 5) آيه 6

(پـاورقي 2 ـ محمد حسين طباطبائي - تفسير الميزان , ج 5 ص ؟, با تفسير نمونه , ج 4 ص 287

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.