-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46908 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا در قرآن و رساله هاي عمليه براي افرادي كه غافل و فراموش كارند مجازات تعيين شده , ولي درمورد كسي كه ندانسته كاري را مي كنند چنين نيست ؟

از نظر قرآن كريم غفلت و فراموشي و نسياني كه در نتيجه بي توجهي و سهل انگاري خود انسان دررابطه با ياد خدا و قيامت و احكام الهي رخ مي دهد, از انسان سلب مسئوليت نكرده و عواقبي را به دنبال مي آورد.قرآن مي فرمايد ;(1) بچشيد عذاب خود را در برابر آن كه اين روز را فراموش

كرديد.> و مي فرمايد:

در غفلت اند و روي گردانند.> پس گرچه فراموشي و نسيان امر اختياري نيستند ; ولي وقتي فراموشي و غفلت از يادخدا به جهت پرشدن دل ها از محبت دنيا حصول اين محبت و دل بستگي به مال و منال دنيا اختياري است به وجودبيايد مجازات داشتنش محذوري ندارد.

از نظر فقهي هم سهو و نسيان هيچ كدام در تمام موارد حكم يكساني ندارد, مثلا اگر انسان بعد از نماز متوجه شودكه حمد و سوره را فراموش كرده نمازش درست است ولي اگر يكي از اركان نماز انجام نگرفته باشد نماز باطل است >و اگر غسل جنابت فراموش شود, نماز و روزه قضا دارد, اما اگر خانمي غسل حيض را فراموش كند روزه هايي كه گرفته قضا ندارد و صحيح است . (2)و هر يك از اين احكام تابع دليلي است كه از شارع مقدس رسيده است .

(پـاورقي 1 ـ سجده (32 آيهء 14

(پـاورقي 2 ـ توضيح المسائل مراجع , ج 1 مسئله 1622و 1641مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.