-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46949 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عقد موقت طبق كدام آيهء قرآن يا حديث مجاز شمره شده است ؟ آيا آثار بدي در جامعه ندارد؟ آيا تشويق بر هوسراني مردان نيست ؟

يكي از قوانين اسلامي از ديدگاه مذهب شيعه و تعدادي از اهل سنّت , ازدواج موقت است , در مقابل ازدواج دائم .(1)

ازدواج موقت و دائم در پاره اي از آثار با هم يكي هستند و در قسمتي اختلاف دارند.

فرق هاي ازدواج دائم و ازدواج موقت :

1 در ازدواج موقت زن و مرد تصميم مي گيرند به طور موقت با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت , اگر مايل بودند, تمديد مي كنند و اگر مايل نبودند, از هم جدا مي شوند.

2 از لحاظ شرايط, در ازدواج موقت , آزادي بيشتري دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مي بندند, مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لباس ومسكن و احتياجات زن بشود, ولي در ازدواج موقت بستگي دارد به قرارداري كه ميان طرفين منعقد مي گردد.

3 در ازدواج دائم , زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند, اما در ازدواج موقت بسته به قراردادي است كه ميان آن ها منعقدمي گردد.

4 در ازدواج دائم , زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مي برند, اما در ازدواج موقت چنين نيست .

5 در نگهداري عده بعد از طلاق در عقد دائم زن بايد سه نوبت عادت ماهانه نگه دارد, ولي بعد از پايان مدت در عقد موقت , دو نوبت عادت ماهانه كافي است .(2)

تذكر: البته در هر قانون و قراردادي بايد طرفين قرارداد در منافع خود دقت كنند و از بروز مشكل جلوگيري كنند. اگر ازدواج موقت مانند ازدواج دائم با قيود و شرايط اِعمال شود و در محاضررسمي ثبت شود, سوء استفاده اي از آن نمي شود. بنابراين سوء استفادهء برخي افراد از اين قانون ربطي به اصل قانون ندارد, بلكه مربوط به خوب اجرا نشدن آن و ناشي از بي دقتي و محكم كاري نكردن است .

شهيد مطهري مي گويد: ما نبايد آن جا كه انسان ها را بايد اصلاح و آگاه كنيم , به دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسان ها مرتّباً به جان مواد قانوني بيافتيم . انسان ها را تبرئه كنيم و قوانين رامسئول بدانيم .

ضرورت قانون ازدواج موقت :

اكنون بايد ببينيم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتي هست كه قانوني به نام ازدواج موقت جعل شود. آيا ازدواج موقت با حيثيت انساني زن سازش دارد؟

چنان كه بيان شد ازدواج دائم مسئوليت و تكليف بيشتري براي زوجين توليد مي كند و برخي از مردان و زنان نمي تونند اين مسئوليت و تكليف را بپذيرند و مي خواهند آزادتر باشند و زندگي شان متنوع تر باشد. برخي مانند جوانان كه دوران تحصيل را مي گذرانند و يا از وضع مالي خوبي برخوردار نيستند, يا بايد دنبال فساد و فحشا و بي بندوباري بروند كه به مراتب ضررهايي طاقت فرسا بر آنان و جامعه وارد خواهد شد, و يا بايد با فشارهاي جنسي در بحران هاي شديد رواني و جسمي قرار بگيرند كه آثار سوئي دارد.

برخي مانند مردان يا زناني كه همسران خود را به واسطهء طلاق و يا فوت , از دست داده اند و توان و شرايط ازدواج دائم را ندارند و يا گروهي از مردان و يا زنان از غريزهء شهوت فوق العاده اي برخوردارند و نمي توانند تحمل كنند با يك همسر به صورت دائمي صبر كنند و به تعبير ديگر دنبال تنوع هستند, اگر قانون ازدواج موقت با احتساب شرايط و مراعات احكام آن نباشد, لابد بايددنبال فساد و فحشا بروند! چه اشكال دارد ازدواج موقت كه داراي ضابطه و تحت شرايط است , در جامعه رواج داشته باشد تا باعث جلوگيري از بسياري مفاسد اجتماعي شود و ناهنجاري هاي ناشي از اين مسئله تبديل به هنجار شود؟ چرا بايد دست زنان و مردان را بست و راه را براي بي بندوباري و فساد باز كرد؟

يادآوري چند نكته :

1 شكي نيست كه ازدواج دائم از جهاتي براي زوجين مخصوصاً براي زن بهتر است و برخي يا بسياري از زنان از ازدواج موقت بدشان مي آيد و لذا در بعضي روايات آمده است :

علي ابن يقطين مي گويد: از امام موسي بن جعفر7دربارهء متعه (ازدواج موقت ) سؤال كردم . حضرت فرمود:

باز حضرت فرمود:(3)

2 ممكن است گفته شود ازدواج موقت غالباً همراه با مفاسدي از قبيل بي بندوباري و هوسراني مي شود. باعث بيماري هايي مي شود; بايد در جواب گفته شود: اگر ازدواج موقت به صورت قانوني و با حساب و كتاب نباشد, زنا و فساد فراگير مي شود. مسئلهء بيماري را با آزمايش قبل از ازدواج موقت و مراعات قوانين بهداشتي مي توان حل كرد.

3 اسلام با تنوع خواهي مشروع مخالف نيست , گرچه مذموم است و از كمالات اخلاقي انسان مي كاهد.

اصولاً افراد اعم از مرد و زن از حيث غرائز متفاوت هستند, همان طوري كه در غذا خوردن متفاوت هستند. يكي كم غذا مي خورد و ديگري بيشتر و سومي خيلي بيشتر يكي با يك ليوان آب ,ديگري با دو ليوان , سومي به آب بيشتري نياز دارد. نيازمندي هاي افراد متفاوت است . ما نمي توانيم به همهء افراد جامعهيك بشقاب غذا بدهيم و همه را مجبور كنيم كه به طور مساوي غذا بخورند.در اغناي غريزهء شهوت جنسي نيز چنين است . قانون ازدواج موقت بهترين راه براي حلّ مشكل هاي اين چنيني است . لذا علي 7فرمود: .(4)

اما ادلهء ازدواج موقت :

از آيات قرآن و روايات حلال بودن متعه استفاده مي شود. چون روايات از آيات سخن رانده است , به روايات مي پردازيم :

1 ابوبصير مي گويد: از امام باقر7از متعه سؤال كردم . حضرت فرمود: متعه در قرآن آمده است :

زناني را كه متعه مي كنيد, واجباست مهر آنان را بپردازيد و گناهي بر شما نيست در آن چه بعد از تعيين مهر با يكديگر توافق كرده ايد>.(5)

2 عبدالرحمن مي گويد: شنيدم كه ابوحنيفه از امام صادق 7دربارهء متعه سؤال مي كرد. امام 7در جواب او فرمود: آيا اين آيهء قرآن را نخوانده اي : ؟ ابوحنيفه گفت : والله من اين آيه را تا حالا نخوانده بودم .(6)

3 امام صادق 7فرمود: (7)

روايات فراواني دلالت بر جواز متعه وتشويق بر آن دارد, كه در وسائل الشيعه , ج 14ذكر شده است .

اما با اين حال رواياتي از متعه براي كسانيكه زن دائم دارند, مذمت و سفارش كرده از اين كار با جوّي كه هست , خودداري كنيد.(8)

(پـاورقي 1.رواياتي در كنزالعمال , ج 16 ص 518از اهل سنت بر جواز متعه دلالت دارد.

(پـاورقي 2.شهيد مطهري , نظام حقوق زن در اسلام , ص 25 با تلخيص و اضافات

(پـاورقي 3.وسائل الشيعه , ج 14 ص .

(پـاورقي 4.همان , ص 436

(پـاورقي 5.وسائل الشيعه , ج 14 ص 436

(پـاورقي 6.همان , ص 437

(پـاورقي 7.همان , ص 443

(پـاورقي 8.همان , ص 449

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.