-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46954 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

اين كه در قرآن از دو فرشته به نام هاي هاروت و ماروت كه در بال نازل شدند, نام برده , مراد چيست ؟ اين دو در زمان كدام پيامبر و كدام قوم بودند؟ براي چه به زمين آمدند وعاقبت آنان چه شد؟

در سورهء بقره آيهء 102دو فرشته به نام هاي هاروت و ماروت آمده : .

در زمان حضرت سليمان 7سحر و ساحري به شدّت رواج داشت , به طوري كه حضرت سليمان دستور داد تمامي نوشته و ورق هاي ساحران را جمع آوري كردند, تا جلوي سحر گرفته شد,ولي بعد از فوت حضرت سليمان دوباره عدّه اي از آن ها سوء استفاده كرده و سحر و ساحري رواج يافت . حتي منكر پيامبر حضرت سليمان شدند و گفتند او كافر بوده است ! قرآن اين مطلب را به عنوان يكي از كارهاي اشتباه يهود مطرح فرموده و مي فرمايد: .

بعد از حضرت سلميان سحر و مفاسدي كه بر آن مترتب بود, رواج يافت . در اين موقع خداوند براي باطل كردن سحر ساحران , دو ملك به نام هاي هاروت و ماروت بر مردم نازل كرد كه به مردم راه باطل كردن سحر را بيآموزند, لكن باز عده اي كه از اين دو ملك سحر را آموختند, از آن سوء استفاده كردند. عوض اين كه با اين علم , سحر ساحران را باطل كنند, خود نيز به جرگهء سحر كردن افتادند و باعث جدايي بين زن و شوهرها شدند.

هاروت و ماروت دو نفر از ساكنان شهر بابل بودند كه به صورت آدميزاد جلوه كردند, ولي در اصل از ملائكه بودند.

امام رضا7فرمود: .(1)

مسلّماً اين جريان بعد از وفات حضرت سليمان بوده است , اما پيامبر آن زمان چه كسي بوده و عاقبت هاروت و ماروت چه شد؟ معلوم نيست .

علامهء طباطبايي در تفسير الميزان اين آيه را از آيات عجيب قرآن دانسته و گفته : احتمالاتي كه در اين آيه است , در هيچ آيه اي نيست .(2)

(پـاورقي 1.تفسير نمونه , ج 1 ص 261 با اضافات و تلخيص ; تفسير الميزان , ج 1 ذيل آيه .

(پـاورقي 2.تفسير الميزان , ج 1 ذيل آيه .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.