-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46956 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين كه گفته ميشود: قرآن كامل نزد حضرت بقية اللّه الاعظم 7مي باشد چيست ؟ آيا اين قرآن ,تكاملي خاص از لحاظ علوم و اسرار نهاني قرآن كامل مي باشد؟

امام 7كلام اللّه ناطق است , چنان كه قرآن كلام اللّه صامت است . قرآن گرچه كلام خدا و خاموش است , اما حرف هاي بسيار دارد. به تعبير روايات

ظاهراً و باطناً;(1) قرآن ظاهري و باطني دارد و باطنش نيز باطن ديگري دارد>.

در هر صورت اسرار نهفته اي در قرآن است كه اگر كسي عالِم به اسرار آن باشد, آن ها را درك مي كند.

قرآن با همهء اسرار نهفته احتياج به معلم و مفسّري دارد كه با زير وب م آن آشنا باشد.

در روايات آمده است : وحي بر پيامبر6نازل شد و حضرت آن را بر علي 7املا مي كرد و علي 7آن ها رامي نوشت . علي 7از خصوصيات آيات دربارهء زمان ها با خبر بود و به ظاهر و باطن آن و آنچه كه تا روز قيامت نيازبشر است , آگاهي داشت .(2)

امام صادق 7به بكيربن أعين فرمود: واللّه پوست و عروق من , پوست و عروق رسول خدا6است . گوشت من گوشت او است . واللّه من مي دانم آن چه را كه در آسمان ها و زمين است و مي دانم آن چه را در دنيا و آخرت است . ما اطلاعاتي از رسول خدا داريم كه ديگران ندارند.(3)

باز امام صادق 7فرمود: پيامبر هزار باب علم به علي 7آموخت كه از هر بابي هزار باب ديگر گشوده مي شد.(4)

آري امامان به جز موّاج علم هستدن و به اسرار قرآني آگاهي دارند. از جملهء امامان , امام مهدي 7آگاهي واظلاعات وسيع قرآني را خواهد داشت و از الهامات الهي برخوردار خواهد بود. لذا قرآن را با تمام واقعياتش براي مردم تبيين خواهد كرد وقرآن او همين قرآن خواهد بود.

حضرت همان گونه كه با ظلم و بيداد مي جنگد و آن را تبديل به عدل و داد مي كند, دانايي و قررانگي را بر جهل وناداني غالب مي گرداند و جهان از نور عقل و دانش آكنده مي گردد. او مي آيد تا نيروهاي عقلانيِ تودها را تمركزبخشد و خِرَدهاي آنان را به كمال رساند. ايشان علوم و دانش هايي را كه در طول اعصار و قرون در پشت پرده هامكنون مانده , پراكنده مي سازد و تا اعمال وجود تك تك انسان ها اعم از زن و مرد گسترش مي بخشد.(5)

(پـاورقي 1.با استفاده از تحرير الوسيله , ج 1 ص 536 جامع المسائل آيت اللّه فاضل لنكراني , ج 1, ص 90

(پـاورقي 2.همان , ج 26 ص 27

(پـاورقي 3.همان , ص 28

(پـاورقي 4.همان .

(پـاورقي 5.ويژه نامهء امام زمان , محلهء حوزه , شمارهء 70ـ 71 ص 176

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.