-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46987 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1322

منظور از عصر در سوره والعصر چيست؟

واژه به معني فشرده است و سپس به وقت عصر اطلاق شده، به خاطر اين كه برنامهها و كارهاي روزانه در آن پيچيده و فشرده ميشود.

سپس اين واژه به معناي مطلق زمان و دوران تاريخ بشر و يا بخشي از زمان، مانند عصر ظهور اسلام و قيام پيامبر اكرم(ص) استعمال شده است. (5)

در تفسير الميزان آمده است: در اين كلمه كه به عصر سوگند ياد شده ، از نظر مضموني كه دو آيه بعد دارد، مناسبتر آن است كه منظور از عرص، عصر ظهور رسول خدا (ص) باشد، كه عصر طلوع اسلام بر افق مجتمع بشري و ظهور و غلبه حق بر باطل است. چون مضمون دو آيه بعد اين است كه خسران، عالم انساني را فراگير است و تنها كساني را فرا نميگيرد كه از حق پيروي نموده و در برابر آن صبر كنند. اين اقليت عبارتند از كساني كه به خدا و روز جزا ايمان آورده عمل صالح كنند. بعضي گفتهاند: مراد به عصر وقت عصر، يعني آخر روز است، چون اين وقت وقت دلالت بر تدبير ربوبي دارد كه روز را ميبرد و شب را ميآورد، و قدرت و سلطنت را از خورشيد سلب ميكند. بعضي ديگر گفتهاند: مراد نماز عصر است كه نماز وسطي است، كه از همه نمازهاي يوميّه فضيلت بيشتري دارد. بعضي گفتهاند: مراد شب و روز است، كه اصطلاحاً به آنها عصران گفته ميشود، بعضي ديگر گفتهاند: منظور از عصر دهر است، كه در آن عجايبي وجود دارد كه بر قدرت ربوبي دلالت دارد. بعضي ديگر وجوه و تفسيرهاي ديگر ذكر كردهاند. (2) در حديثي از امام صادق (ع) ميخوانيم كه در تفسير آيه و العصر فرمود: عصر قيام حضرت مهدي(عج) است.(3) اين وجه در تفسير الميزان نيز آمده است.پاورقيها:

1 - تفسير نمونه، ج 27، ص 293.

2 - ترجمه تفسير الميزان، ج 20، ص 818 - 817.

3 - تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 666، حديث 5. نقل از تفسير نمونه، ج 27، ص 294.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.