-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47201 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:559

ويژگي افراد خردمند از نظر قرآن چيست؟

برخي از ويژگيهاي افراد خردمند عبارت است از:

1. در جميع حالات خود، به ياد پديدآورنده اين نظام و اسرار شگرف آن ميباشند: ...لاَ ئَيَـَتٍ لاِ ّ ئُوْلِي الاْ ئَلْبَـَب # الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَـَمًا وَقُعُودًا وَعَلَيَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَـَوَ َتِ وَالاْ ئَرْض...;(آلعمران،190ـ191)...نشانههاي ]روشني[ براي صاحبان خرد و عقل است. همانها كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و آن گاه كه بر پهلو خوابيدهاند، ياد ميكنند و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين ميانديشند....

2. اعتراف دارند كه جهان بيهوده آفريده نشده: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـَذَا بَـَطِلاً;(آل عمران،191) ]و ميگويند[ بارالها اين را بيهوده نيافريدهاي.

3. ميفهمند، انسان كه ميوه اين جهان هستي است، بيهود آفريده نشده است، بلكه سراي ديگري در پيش است، كه در آن جا پاداش و كيفر اعمال در برابر او قرار ميگيرد: سُبْحَـَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار;(آلعمران،191) منزهي تو، ما را از عذاب آتش نگاه دار.

4. بيش از آن كه از آتش دوزخ ميترسند، از رسوايي وحشت دارند: رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه;(آلعمران،192) پروردگارا! هر كه را تو ]به خاطر اعمالش[ به آتش افكني، او را خوار و رسوا ساختهاي.

5. اعتقاد دارند كه تنها وسيلة پيروزي و نجات انسان اعمال و كردار اوست: مَا لِلظَّـَـلِمِينَ مِنْ أَنصَار;(آلعمران،192) اين چنين افراد ستمگر ياوري ندارند.

6. به نبوت پيامبران الهي:، اعتقاد دارند: رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلاْ سًِيمَـَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَ ئ‹َامَنَّا;(آلعمران،193) پروردگارا! ما صداي منادي توحيد را شنيديم، كه دعوت ميكرد به پروردگار خود ايمان بياوريد و ما ايمان آورديم.

7. از خداي خود درخواست مينمايند، نه تنها حيات و زندگي آنها با نيكان و پاكان باشد، بلكه مرگ آنها، نيز در راه خدا و در جمع نيكان و با راه و رسم آنها صورت گيرد: رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّ ئ‹َاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الاْ ئَبْرَار ;(آلعمران،193) پروردگارا! گناهان ما را ببخش و ما را با نيكان ]و در مسير آنها[ بميران.

8. به عهد الهي وفا ميكنند و پيمان نميشكنند: إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الاْ ئَلْبَـَب # الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لاَيَنقُضُونَ الْمِيثَـَقَ ;(رعد، 19ـ20) تنها صاحبان انديشه متذكر ميشوند! آنها كه به عهد الهي وفا ميكنند و پيمان را نميشكنند.

9. همه پيوندها را محترم ميشمارند و حق همه را ادا ميكنند: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِيَّ أَن يُوصَل;(رعد،21) و آنها كه پيوندهايي را كه خدا به آن امر كرده است، برقرار ميدارند.

10. در برابر تمام مشكلاتي كه در مسير اطاعت، ترك گناه، جهاد با دشمن و مبارزة با ظلم و فساد وجود دارد، استقامت ميكنند: وَ الَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِم;(رعد،22) و آنها كه به خاطر ذات ]پاك[ پروردگارشان شكيبايي ميكنند.

11. نماز را اقامه ميكنند: وَ أَقَامُواْ الصَّلَوَة;(رعد،22) و نماز را برپا ميدارند.

12. از آن چه به آنها روزي شده، انفاق ميكنند: وَ أَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـَهُمْ سِرًّا وَ عَلاَ نِيَةً;(رعد،22)

و از آن چه به آنها روزي دادهايم، در پنهان و آشكار، انفاق ميكنند.

13. به هنگام ارتكاب گناه، تنها به استغفار قناعت نميكنند، بلكه عملاً در مقام جبران برميآيند:

وَ يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَة;(رعد،22) و با حسنات، سيئات را از ميان ميبرند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 213ـ 219; ج 10، ص 182-192، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.