-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47203 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چرا در قرآن كريم گاهي دو مطلب بر عكس هم گفته ميشود؟ مثلاً در يك جا ميفرمايد: وقتي بندة خودرا دوست داريم و ميخواهيم او را آزمايش كنيم، جان، مال، اولاد و درختان ميوه را از او ميگيريم. و در جاي ديگر درست برعكس ميفرمايد: وقتي بنده از ياد ما غافل شد ما زندگي را بر او سخت ميگيريم.

يكي از معجزات قرآن كريم، اين است كه هيچ يك از مطالب آن با هم تضاد و تناقص ندارند. و اگر به ظاهر نكاتي ديده ميشود كه با هم مخالفت دارند، واقعيت ندارد; بلكه، ما گمان ميكنيم دوگانگي وجود دارد; و اگر آشناي به تفسير و علوم قرآني باشيم، خواهيم دانست اختلافي در كار نيست; بلكه جهاتِ مسأله با هم متفاوت است. قرآن كريم ميفرمايد: أَفَلاَيَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَـَفًا كَثِيرًا ;(نسأ،82) آيا دربارة قرآن نميانديشند كه اگر از ناحية غير خدا بود اختلافات فراواني در آن مييافتند.

با توجه به مقدمة فوق، دو مطلبي كه در فرض پرسش آمده است مخالف هم نيستند و هم ديگر را نقض نميكنند; زيرا، آزمايش بندگان براي اهدافي مانند: استقامت در سختيها، پختهتر شدن، مشخص شدن مومنان واقعي، شكوفايي استعدادهاي بالقوه و... است و هر كس در اين آزمايشات الهي موفق شد و بندگي خود را در همة حالات ثابت كرد از مقربان واقعي درگاه الهي ميشود و خداوند او را دوست دارد و در اين صورت به حيات طيبه ميرسد نه معيشة ضنك و اين سخن با اين آيه كه ميفرمايد: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُو مَعِيشَةً ضَنكًا وَ نَحْشُرُهُو يَوْمَ الْقِيَـَمَةِ أَعْمَيَ ;(طه،124) و هر كس از ياد من روي گردان شود زندگي تنگ (و سختي) خواهد داشت، و روز قيامت او را نابينا محشور ميكنيم. منافاتي با سخن بالا ندارد; زيرا، در آيات گذشته، سخن از كساني است كه سعي ميكنند خود را در امتحانات الهي موفق بدارند تا محبوب و مقرب درگاه الهي شوند; اما در اين آية شريفه، سخن از غافلان است آنها كه توجه خود را از خدا ميگيرند و به غير خدا مشغول ميشوند. طبيعي است زندگي را به دست خود سخت خواهند كرد، و با غفلت از ياد خدا از الطاف الهي محروم ميشوند، و همين محروميت معنايش اين است كه دلهرهها، نگرانيها، تشويش خاطرهها و... سراغ آنها بيايد، و در عين دارا بودن يا دارا نبودن امكانات مادي نگران و سخت و گرفته باشند. به تعبير ديگر، اصولاً آنها كه طبق آيه شريفه زندگي سختي دارند، به لحاظ معيارهاي انساني و معنوي است. در حالي كه آزمايشات و ابتلائات غالباً به لحاظ معيارهاي دنيوي و مادي است.

پس، يك جا سختي و مشكلات براي نزديكي به خدا است، و در جاي ديگر، به خاطر غفلت از خدا است; و اين دو با يك ديگر منافات ندارند. با توجه به اين كه معيارها در هر يك از آيات متفاوت است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 4، ص 27ـ29، دارالكتب الاسلامية; ج 13، ص 326ـ328.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.