-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47206 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:316

معناي سوره مريم را به طور خلاصه بگوييد.

پرسش گر گرامي! از آن جا كه توضيح و تفسير تمام آيات سوره مباركه حضرت مريماز حوصلة اين پاسخ نامه خارج است، به طور خلاصه به محتواي كلي سوره مذكور اشاره ميشود.

مهمترين بخش اين سوره را قسمتي از سرگذشت حضرت زكريا و حضرت مريم و حضرت عيسي مسيح و حضرت يحيي به خود اختصاص داده و نيز به حضرت ابراهيم و فرزندش حضرت اسماعيل و حضرت ادريس و بعضي ديگر از پيامبران بزرگ الهي: اشاره شده است كه داراي پيامها و نكات تربيتي فراواني است.

قسمتي ديگر، مسائل مربوط به قيامت و چگونگي رستاخيز و سرنوشت مجرمان و گنهكاران و پاداش پرهيزكاران و... است.

بخش ديگر مواعظ و نصايحي است كه در واقع تكميل كننده بخشهاي گذشت است و قسمت پاياني سوره مباركه حضرت مريماشارههايي به قرآن و نفي فرزند از خداوند و بحث شفاعت است كه در مجموع برنامة تربيتي مؤثري را براي سوق و هدايت جانها به سوي ايمان و پاكي و تقوا را تشكيل ميدهد.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 13، ص 3ـ150، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

حضرت امام صادقميفرمايد: هر كس در خواندن سوره مريم مداومت كند از دنيا نخواهد رفت مگر اين كه خداوند به بركت اين سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بي نياز كند.(مجمع البيان، مرحوم طبرسي;، ج 4، ص 6، ابتداي سوره مريم، منشورات دارمكتبة الحياة، بيروت.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.