-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47237 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

چرا خداوند، در آخر آيه 19 بقره كه براي منافقان مثل ميزند، فرموده: وَ اللَّهُ مُحِيطُ بِالْكَـَفِرِين؟

خداوند پس از بيان رفتار منافقان در برابر خروش رعد، از احاطة خداوند بر كافران سخن ميگويد: وَ اللَّهُ مُحِيطُبِالْكَـَفِرِين در اين جمله، دو مطلب قابل توجه است: اوّل: خداوند بر همه چيز احاطه دارد، چرا در آية شريفه مختص كافران شده است؟ دوم; چرا در ضمن آيات مربوط به منافقان، كلمه كافرين ذكر شده است؟

گرچه احاطة خداوند مطلق و بي مرز است و همه چيز را در بر ميگيرد بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيط;(فصلت،54) امّا در اين جا كه سخن از احاطة خدا بر كافران است، مراد احاطة خاص قهري است; يعني احاطة عذاب خداوند مخصوص كافران است.

همان گونه كه خداي سبحان دو گونه معيّت و همراهي دارد; يكي معيت مطلق با همة انسانها وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ;(حديد،4) و ديگري معيّت خاص كه با مؤمنان و اهل تقوا است إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّ الَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ;(نحل،128) دو گونه احاطه نيز دارد. خداوند بر كافري كه در گرداب گناهش اسير است، احاطة قهري دارد. وَ أَحَـَطَتْ بِهِي خَطِيَّ ئ‹َتُه(بقره،81)

چون منافق در درون خويش كافر است، از اين رو خداوند در شمار اوصاف منافقان ميفرمايد: خدا بر كافران احاطه دارد; يعني خداوند بر كافران محيط است، خواه كافراني كه كفر خويش را ظاهر ميكنند و خواه كافراني كه درونشان كفر و ظاهرشان اسلام است.(ر.ك: تفسير تسنيم، آيت اللّه جوادي آملي، ج 2، ص 345، نشر اسرأ.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.