-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47242 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا در قرآن كريم از برهان نظم نام و توضيح داده شده است؟

اما اصلميدانيم روشنترين راه خداشناسي، نظمي است كه در كل جهان حاكم است; كه اگر سيارات، ستارگان، كهكشانها، خورشيد و... ذرهاي از مسير خود منحرف شوند، نظام عالم بر هم ميريزد و نابود ميشود. و اين نظم حتي در كوچكترين چيز به نام اتم كه از الكترون، پروتون، و نوترون تشكيل شده كاملاً مشخص است. به خاطر همين نظم است كه ميتوانند تا پنجاه سال آينده حدس بزنند چه ساعت و دقيقهاي خورشيد يا ماه گرفتگي رخ خواهد داد.

وجود نظم در سراسر عالَم خلقت، دلالت بر وجود ناظمي ميكند، و او كسي جز خداوند متعال نيست.

قرآن كريم، در اينباره آيات بسياري دارد، چون بيان همة اين آيات از حوصلة اين پاسخنامه خارج است، فقط به سه نمونه از اين آيات اشاره ميكنيم:

1. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَـَوَ َتِ وَالاْ ئَرْضِ وَاخْتِلَـَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَ ئَيَـَتٍ لاِ ّ ئُوْلِي الاْ ئَلْبَـَبِ ;(آل عمران،190) مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانههاي (روشني) براي صاحبان خرد و عقل است.

اين آية شريفه اشاره دارد به اين كه، به راستي، جهان آفرينش، و نقشهاي بديع و طرحهاي زيبا و دلانگيز آن، و نظامات خيره كنندهاي كه بر آنها حكومت ميكند، كتاب فوق العاده بزرگي است كه هر حرف و كلمة آن دليل بسيار روشن، بر وجود و يكتايي آفريدگار جهان است.

2. لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلآاللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَـَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ;(انبيأ،22) اگر در آسمان و زمين خداياني جز اللّه بود فاسد ميشدند (و نظام جهان بر هم ميخورد منزه است خداوند پروردگار عرش از توصيفي كه آنها ميكنند.

ما، بدون شك، نظام واحدي را در اين جهان حكمفرما ميبينيم، نظامي كه در همة جهات هماهنگ است، قوانينش ثابت و در آسمان و زمين جاري است، برنامههايش با هم منطبق، و اجزايش متناسب است.

اين هماهنگيِ قوانين، و نظامات آفرينش از اين حكايت ميكند كه از مبدأ واحدي سرچشمه گرفته است; چرا كه اگر خدايان متعددي در كار بود و ارادههاي مختلف ميداشتند، اين هماهنگي هرگز وجود نداشت، و همان چيزي كه قرآن از آن تعبير به فساد ميكند، در عالم به وضوح ديده ميشد.

3. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَـَوَ َتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَيَ فِي خَلْقِ الرَّحْمَـَنِ مِن تَفَـَوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَيَ مِن فُطُورٍ ;(ملك،3) همان كسي كه هفت آسمان را بر روي يكديگر آفريد، در آفرينش خداوند رحمان هيچ تضاد و عيبي نميبيني، بار ديگر نگاه كن، آيا هيچ شكاف و خللي مشاهده ميكني؟

در عالم هستي ]با تمام عظمتي كه دارد[ هر چه هست نظم، استحكام، انسجام، تركيبات حساب شده و قوانين دقيق است، كه اگر ذرهاي بينظمي بود جهان به نابودي كشيده ميشد.

و...(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 214ـ215، دارالكتب الاسلامية; همان، ج 13، ص 380ـ383; همان، ج 24، ص 318ـ320.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.