-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47258 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در مورد مد گرايي جوانان چه آياتي در قرآن، آمده است؟

مد كلمهاي فرنگي است، در كنار مد كلمهاي ديگري به نام الگو قرار دارد كه ميتوان آن را از نظر مفهوم با كلمه عربي اسوه مقايسه كرد. در اصطلاح، مد تنها به مظاهر و نمادهاي زندگي روزمره اشاره ميكند و تنها بخشي از مقدمه الگو پذيري است. در ديدي وسيعتر الگو پذيري شامل رفتار و منشهاي اجتماعي، فردي در زندگي است و محدود به ظواهر زندگي مادي و صورت زندگي نميباشد.

انسانها و جوامع انساني براي نمايش روحيات، علايق و محتواي مطلوب زندگي خويش، به علايم و نمايهها نياز دارند و مدها و الگوها همان مظاهر و نمايهها هستند.

از آن جا كه گرايش به الگو و مد كه از جمله گرايشهاي انسان است و روح انسان از يك نواختي، گريزان بوده و ميل به تنوع دارد، قرآن كريم كه كتاب هدايت و پاسخ گو به نيازهاي فطري انسان است، به اين نياز مهم بشر (نياز به الگو) پاسخ گفته است و انسانها را به الگو پذيري از شخصيتها و چيزهايي كه باعث كمال ميشود تشويق كرده و از مدهايي كه منجر به از خود بيگانگي ميشود بر حذر داشته است.

قرآن كريم، براي پيمودن مسير كمال، پيامبران و اوليأ الهي را الگوي انسان معرفي كرده و پيامبر اكرم(مظهر انسان كامل و بهترين فرد عالم) را بهترين سرمشق انسانها قرار داده است; لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الاْ ئَخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (احزاب، 21)

در مقابل اين نوع الگو، انتخاب هر چه كه باعث شود، انسان از مسير واقعي منحرف شود و در مسير دوري از خدا و سعادت جاودانه اخروي گام بردارد، به عنوان الگوها و مدهاي نامناسب مطرح شده است. در قرآن مجيد بارها نسبت به غفلت از خود و سرسپردگي انسان نسبت به غير خدا هشدار داده شده و از بت پرستي، پيروي از شيطان، هواي نفس، تقليد كوركورانه از نياكان و بزرگان و ديگران، نكوهش شده است. مفاهيم ياد شده در فرهنگ بشري و بينش اسلامي مفاهيمي آشنا و قابل دركند. اين مفاهيم را ميتوان از زاويه مسأله مد پرستي كه منجر به از خود بيگانگي ميشود نگريست و جلوه تازهاي به آنها بخشيد.

به هر حال، مد پرستي و از خود بيگانگي در منظر قرآن يك حالت رواني و فكري است كه داراي لوازم، نمودها و آثاري است.

انسان مد پرست، هويت ديگري را هويت خود ميپندارد و اين هويت ديگر هر چه باشد، انسان از خود بيگانه، تصويري متناسب با آن، از خود خواهد داشت.

در اين جا به برخي از نمودهاي از خود بيگانگي و مد پرستي اشاره ميكنيم:

1.اصالت دادن به ديگري: انسان مد پرست، در تمام يا برخي از شوون خود اصالت را به ديگري ميدهد و در ارزيابيها، احساس دردها، تشخيص درمانها و... آن ديگري را اصل قرار ميدهد و امور خود را بر اساس او ميسنجد، در موردشان قضاوت ميكند، انتخاب ميكند و طبق آن عمل ميكند. و به طور مرتب وضع مادي خويش را با ديگران مقايسه ميكند. اين طرز تفكر كه نشانه عدم رشد كافي و احساس حقارت دروني و كمبود همت ميباشد، يكي از عوامل مؤثر عقب ماندگي در زندگي ـ حتي مادي ـ خواهد بود. از اين رو قرآن كريم به شدت از اين طرز فكر نهي ميكند ميفرمايد:

وَ لاَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَيَ مَا مَتَّعْنَا بِهِيَّ أَزْوَ َجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقَيَ(طه، 131);

چشم خود را به نعمت هايي كه به گروه هايي از آنان داديم نيفكن، اينها گلهاي زندگي دنيا است اينها به خاطر آن است كه ميخواهيم آنان را با آن بيازماييم، آن چه خدا به تو روزي داده است بهتر و پايدارتر است.

2. بر هم خوردن تعادل روحي; از آن جا كه حركتهاي كسي كه انسان از خود بيگانه از او تقليد ميكند با مقتضاي ساختار وجودي او سازگار نيست و افرادي كه انسان مد پرست از آنان الگو ميگيرد، متعددند و خواستهاي متضاد يا مختلف دارند، انسان مد پرست، دچار عدم تعادل روحي ميشود.

در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه به اين افراد صادق است; از جمله در مورد انسان مشرك ميفرمايد:ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار (يوسف، 9) ; آيا خداوندان پراكنده بهترند يا خداي يگانه چيره بر همه. و نيز ميفرمايد: خداوند مثلي زده است مردي كه چند (خواجه) بدخود و ناسازگار در او شريك باشند و مردي كه از آن يك مرد است آيا اين دو در مثل برابرند. (زمر، 29)

3. بي هدفي و بي معياري; انسان بي هويت دچار بي هدفي ميشود و در زندگي و رفتار خود مذبذب است; مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَ َلِكَ لاَ َّ إِلَيَ هَـََّؤُلاَ َّءِ وَلاَ َّ إِلَيَ هَـََّؤُلاَ َّءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُو سَبِيلاً (النسأ:143) بين خدا و غير خدا سرگردان اند نه با گروه مؤمنان و نه با گروه كافران ]يكسو و يكدل[ اند و هر كه را خدا گمراه كند برايش راهي نيابي

4. عدم بهرهگيري از عقل و دل و...(ر.ك: انسانشناسي، آية الله مصباح يزدي، ص 176 ـ 163، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 17، ص 242، دارالكتاب الاسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.