-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47261 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

مفهوم الْحُجَّةُ الْبَـَـلِغَة در آية 149 سورة انعام چيست؟

در اين آيه، براي ابطال ادعاي مشركان، دليل ديگري را ذكر كرده و ميفرمايد: بگو: خداوند، دلايل صحيح و روشني، در زمينة توحيد و يگانگي خويش; هم چنين احكام حلال و حرام را به وسيله پيامبران و عقل اقامه كرده است، به طوري كه هيچ گونه عذري براي كسي باقي نماند.

بنابراين، آنها هرگز نميتوانند ادعا كنند كه خدا با سكوت خويش، عقايد و اعمال ناروايشان را امضا كرده است و نيز نميتوانند ادعا كنند كه در اعمالشان مجبورند، زيرا اگر مجبور به اين كار بودند، در اين صورت، اقامة دليل و فرستادن پيامبران و دعوت و تبليغ آنها بيهوده بود، و اقامه برهان، دليل بر آزادي اراده آنها است.

با توجه به معناي بالغة: رسا، نتيجه ميگيريم كه دلايل خداوند براي بشر از راه عقل و نقل، و به وسيلة دانش و خرد و فرستادن پيامبران: از هر نظر روشن و رسا است، به طوري كه جاي هيچ گونه ترديد براي افراد باقي نميماند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 6، ص 24، دارالكتب الاسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ترجمة سيد محمد باقر موسوي همداني، ج 7، ص 559، نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.)

علامه طباطبايي;، در تفسير جملة فوق ميگويد: اين كلام از قبيل قلب حجت بر كفار ميباشد; يعني از حجت خودشان عليهشان استفاده نموده و بعد از آن كه مقتضاي حجت كفار را بيان كرده، فرموده است: نتيجه اين حجت عليه خود شما است، ولي از آن جايي كه در معارف الهي، جاهل و پيرو ظنّ و تخمين هستيد، آن را نميفهميد، زيرا حجت شما، دلالت ميكند بر اين كه در مقابل كسي كه شما را به ترك شرك و ترك افترا به خدا دعوت ميكند، حجتي نداريد و آن حجتي كه به خيال خودتان عليه او اقامه كردهايد، عليه خود شما و حجت خدا است; چون در اين حجت اقرار كردهايد بر اين كه اگر خداوند ميخواست، همه شما را مجبور به ايمان و ترك شرك و ترك تحريم ميكرد، و چون نكرده و شما را به اختيارتان باقي گذارده; پس ميتواند شما را به ترك شرك و تحريم دعوت نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.