-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47316 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:968

چرا خداوند قرآن را نازل كرد؟

خداوند بزرگ در آيات متعددي از قرآن كريم، علت نزول قرآن را بيان كرده است، افزون بر آن، از مجموع آيات قرآن، هدف از نزول آن فهميده ميشود. اهداف نزول قرآن، به طور خلاصه عبارتند از:

1. هدايت بشر: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًي لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَـَتٍ مِّنَ الْهُدَيَ وَالْفُرْقَان...;(بقره،185) ماه رمضان ]همان ماه[ است كه در آن، قرآن فرو فرستاده شده است ]كتابي[ كه مردم را راهبر و ]متضمن[ دلايل آشكار هدايت و ]ميزان تشخيص حق از باطل است...[

گرچه قرآن، براي هدايت همة انسانها است; ولي تنها خوبان (پرهيزكاران و نيكوكاران) از اين چراغ فروزان الهي استفاده ميكنند و انسانهاي بد، تلاش ميكنند اين چراغ الهي را خاموش سازند، امّا هيچ گاه نخواهند توانست چنين كاري بكنند.

2. بيم دادن و ترساندن بشر از مخالفت با فرمان خداوند; ...وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـَذَا الْقُرْءَانُ لاِ ئُنذِرَكُم بِهِي وَمَنبَلَغ...;(انعام،19)...و اين قرآن به من وحي شده است تا با آن، شما و هر كس را ]كه پيام به او[ برسد، هشدار دهم...

3. بيان قوانين و احكام زندگي; بشر موجودي است كه اجتماعي زندگي ميكند. (مدني بالطبع) زندگي اجتماعي، نيازمند قانون است. قانون را بايد كسي قرار بدهد كه به تمام جوانب انسان و آينده و گذشته او آگاه باشد، و تنها خدا است كه چنين ويژگي دارد. خداوند به وسيلة نزول قرآن، قوانين و احكام زندگي فردي و اجتماعي بشر را بيان كرده است; گرچه جزئيات آن را پيامبر و امامان: بيان كردهاند.

قرآن ميفرمايد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَـَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَـَبَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط;(حديد،25) ما پيامبران خود را با دلايلي روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب ـ آسماني ـ و ميزان ـ ملاك شناخت حق از باطل و قوانين ـ فرستاديم تا مردم قيام به عدالت كنند.

و باز ميفرمايد: إِنَّ هَـَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم;(اسرأ،9) اين قرآن به راهي كه دشوارترين راههاست، هدايت ميكند. و به مؤمناني كه نيكوكارند بشارت ميدهد كه براي آنها پاداش بزرگي است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 5، ص 179 و 343; ج 11، ص 365، ج 13، ص 158، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.