-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47426 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين راه شناسايي خدمت گذاران نظام از ديدگاه قرآن چيست؟

اصول حاكم بر كارگزاران و زمامداران حكومت اسلامي از نظر قرآن كريم چنين است:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـَهُمْ فِي الاْ ?َرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكَوَةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَ لِلَّهِ عَـَقِبَةُ الاْ ?ُمُورِ;(حج،41) آنان كه اگر در زمين به آنان قدرت و و تمكن بدهيم، نماز به پاي ميدارند و زكات ميدهند و كارهاي خوب امر و از كارهاي زشت مردم را باز ميدارند و سرانجام همه كارها با خداوند است.

همچنين از نظر قرآن كريم و روايات امامان معصوم:، برخي وظايف مقامات اجرايي و كارگزاران حكومت نسبت به مردم و جامعه عبارت است از:

1. سعه صدر و گشادگي فكر و آمادگي پذيرش حوادث مختلف; اميرمؤمنان عليدر اينباره ميفرمايد: آلة الرّياسة سعة الصّدر; ابزار رياست و مديريت، سعة صدر و گشادگي روح و فكر و تحمل فراوان است.(نهج البلاغه، كلمات قصار 176.)

2. رعايت عدالت و عدم تبعيض در ميان مردم; قرآن كريم در اينباره ميفرمايد: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل...;(نسأ،58) و هنگامي كه ميان مردم داوري ميكنيد، از روي عدالت داوري كنيد; يَـَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَـَكَ خَلِيفَةً فِي الاْ ?َرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق; اي داوود، ما تو را خليفه بر روي زمين قرار داديم; پس در ميان مردم به حق حكومت و داوري كن.

در حديثي در اينباره ميخوانيم: امام اميرالمؤمنينبه عمر بن خطّاب فرمود: سه چيز است اگر آن را به خوبي حفظ و عمل كني تو را از امور ديگر بي نياز ميكند و اگر آنها را ترك نمايي چيزي غير از آن تو را سود نميدهد. عمر عرض كرد: آنها چيست اي ابوالحسن؟! فرمود: اجراي حدود الهي نسبت به افراد دور و نزديك و حكم بر طبق كتاب خدا در خشنودي و غضب و تقسيم با عدالت در ميان سياه و سفيد. عمر عرض كرد: به راستي مختصر گفتي و حق مطلب را ادا كردي!(بحار الانوار، علامه مجلسي;، ج 72، ص 349، حديث 53، داراحيأ لتراث العربي.)

3. توجه به پاداش نيكوكاران و گذشت و اغماض نسبت به گنهكاراني كه به بازگشت و توبه آنها اميد است.

امام صادقدر اينباره ميفرمايد: سه كار است كه بر حاكم اسلامي لازم است در مورد عوام و خواص انجام دهد: نيكوكاران را پاداش نيك دهد تا براي انجام دادن نيكيها تشويق شوند و گنهكاران را پرده پوشي كند تا از گناه خود توبه كنند و از گمراهي خويش بازگردند و همه را زير چتر احسان و انصاف جمع كند.(همان، ج 75، ص 233.)

4. منافع مردم و خويش را يكسان ديدن; از جمله دستورهايي كه اميرالمؤمنين عليبه محمد بن ابي بكر ـ هنگامي كه او را به زمامداري مصر برگزيد ـ چنين بود: براي عموم مردم چيزي را دوست بدار كه براي خود و خانوادة خود دوست ميداري و براي آنها چيزي را ناخوش دار كه براي خود و خانوادة خودناخوش داري; چرا كه اين كار منطق تو را قويتر ميكند و مردم را به صلاح و اصلاح نزديكتر ميسازد.(همان، ج 72، ص 27.)

5. پيوند عاطفي با مردم; طبق آن چه از روايات استفاده ميشود بين مسئول اجرايي و مردم، بايد رابطة عاطفي نيرومند ـ آن گونه كه ميان پدر و فرزند است ـ بر قرار باشد.

امام موسي بن جعفر7 ميفرمايد: سلطان عادل به منزلة پدر مهربان است; پس دوست بداريد براي او آنچه را كه براي خود دوست ميداريد و ناخوش داريد براي او آن چه را براي خود ناخوش ميداريد.(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي; ج 18، ص 472، ح 1، دارالتعارف للمطبوعات.)

6. دوري از بخل، ناداني و ستم; 7. دوري از سازشكاري و هماهنگي با اهل باطل; 8. به مقام و منصب خويش به چشم امانت نگريستن، و...

9. پرهيز از تجمل گرايي و ساده زيستي; 10. تلاش در جهت تعليم و تربيت مردم; 11. پرهيز از به همكاري طلبيدن گمراهان; وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا;(كهف،51) من هرگز گمراهان را دستيار خود قرار نميدهم.

12. پرهيز از همكاري با سفيهان و بي خردان; وَلاَتُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَ َلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَـَمًا;(نسأ،5) اموال خود را كه خداوند وسيلة توام زندگي شما قرار داده به دست سفيهان نسپريد.

13. پرهيز از پيروي هواي نفس; فَلاَتَتَّبِعُوا الْهَوَيََّ أَن تَعْدِلُوا;(نسأ،135) از هوا و هوس پيروي نكنيد مبادا از حق منحرف شويد. ;پرهيز از همكاري با اسرافكاران; (شعرا،151) فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد.

و...

وظيفه امت نسبت به حكومت در نظام اسلامي آن است كه به آن كمك نموده و در تأييد و تقويت آن كوشش نمايند اميرالمؤمنين عليفرمود: بر امام واجب است طبق قوانين الهي حكم كند، او مانند يك امين، امانت دار قدرت عمومي ميباشد آن گاه كه امام به اين وظيفه عمل كرد، بر مردم واجب است به سخن او گوش كنند و از او اطاعت نمايند و چون فرمان بدهد، اجابت نمايند.(كتاب الاموال، حافظ ابي عبيد بن سلام بن القاسم، ص 9.

ر.ك: پيام قرآن، آية الله مكارم شيرازي و ديگران; ج 10، ص 129ـ138، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.