-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47430 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا در قصص قرآني پيرامون دوست، دوستي با بزرگان، انبيأ و... و روابط انبيأِ قبل با دوستان خود سخني به ميان آمده است؟

قرآن كريم، از آن جا كه كتاب هدايت، تربيت و تكامل است، ضمن اين كه در غالب موضوعات به كليات پرداخته است، در مقام بيان ملاكات و معيارها بر آمده است. دربارة دوست، انتخاب دوست، همنشيني با انبيأ و... نيز معيارهايي در قالب ضربالمثل، تشبيه واقعة تاريخي و... بيان نموده است. كه به چند مورد آن اشاره ميكنيم:

1. بهترين نمونه، سرگذشت دو دوست يا دو برادر است; كه هر كدام الگويي براي مردان حق و با ايمان، و مردان بي ايمان و بي تقوا قرار گرفتهاند.

اين آيات در سورة مباركه كهف (آيات 32ـ44) بيان شده است. البته، وقوع اين داستان مشخص نيست كه در زمان كدام يك از انبيأ بوده است; اما يقيناً، خطاب به پيامبراكرماست كه داستان اين دو دوست يا دو برادر را براي امتت مثال بزن.

بيان اين آيات به علت طولاني بودن از حوصلة اين پاسخنامه خارج است.

2. نمونة ديگر، قصة حضرت ابراهيم خليلغ است; كه خداوند او را به عنوان دوست خود قرار داده است; وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُو لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ َهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَ َهِيمَ خَلِيلاً;(نسأ،125) و دين و آئين چه كسي بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كند، و نيكوكار باشد و پيرو آيين خالص و پاك ابراهيم گردد و خدا ابراهيم را به دوستي خود انتخاب كرد.

از اين آيه استفاده ميشود، معيار تقرب و نزديكي و دوستي با خدا، تسليم خدا شدن، نيكوكاري، خلوص و... است. همان طور كه حضرت ابراهيمغ اين چنين بود.

3. در پايان اين پاسخ، به سخني از حضرت سليمانغ اشاره ميكنيم كه ميفرمايد: دربارة كسي قضاوت نكنيد تا به دوستانش نظر بيافكنيد، چرا كه انسان به وسيله دوستان و ياران و رفقايش شناخته ميشود.(مستدرك، همان، ج 8، ص 327 / ر.ك: تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 426ـ442، دارالكتب الاسلامية، ج 4، ص 143ـ147.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.