-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47474 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كتاب مناسبي دربارة حفظ و چگونگي قرائت و تلاوت قرآن معرفي نماييد؟

حفظ قرآن، از جمله كارهايي است كه مورد سفارش پيامبراكرمو امامان معصوم: قرار گرفته است. شما كه تصميم بر اين كار گرفتهايد، إنشأاللّه با عنايت خداوند متعال بتوانيد تا آخر، اين راه را ادامه داده، ضمن حفظ، به فرمودههاي قرآن نيز عمل كنيد.

رعايت نكات ذيل شما را در اين راه كمك ميكند:

1. در همه كارها و به خصوص در اين راه از خداوند متعال كمك بخواهيد.

2. سعي كنيد، هميشه و مخصوصاً موقع حفظ با وضو باشيد.

3. قرآن را زير نظر استاد حفظ كنيد.

4. حفظ قرآن را از جزء سيام شروع كنيد.

5. در كار حفظ، مداومت داشته باشيد.

6. براي حفظ، برنامهريزي داشته و بر ذهن خود فشار نياوريد.

7. به مقدار كم، ولي خوب حفظ كنيد.

8. قرآن را زماني كه آرامش فكري داريد، حفظ كنيد.

9. قرآن را در محلي آرام و بدون سر و صدا حفظ كنيد.

10. در كار حفظ نظم داشته باشيد.

11. موقع راه رفتن، قرآن حفظ نكنيد.

12. از يك قرآن مشخص، با قطع متوسط و خط عثمان طه استفاده كنيد.

13. هنگام حفظ، آيهها را با صداي متوسط قرائت كنيد.

14. سعي كنيد موقع حفظ، ترجمه آيهها را ملاحظه كنيد.

15. براي از بين بردن اشتباههاي حفظي، آن چه حفظ كردهايد، براي شخص ديگري بخوانيد.

16. آيههاي حفظ شده را هميشه تكرار كنيد.

17. به نوارهاي ترتيل گوش كنيد.

18. از غذاي مطبوع، مناسب و به موقع استفاده كنيد.(جهت آگاهي بيشتر ر.ك: چگونه قرآن را حفظ كنيم، شهريار پرهيزكار / اهميت و روش حفظ قرآن، الياس كلانتري / اصول و كيفيت حفظ قرآن كريم، كاظم گرامي.)

روش حفظ آيهها

آيههايي (نصف صفحه يا كمتر) را در نظرگرفته و چند بار از روي قرآن تلاوت كنيد; سپس كلمه به كلمه تكرار كرده و آنها را به خاطر بسپاريد. در روزهاي بعد، آيههاي جديد را حفظ و آيههاي حفظ شده را تا ده روز تكرار كنيد. بعد از ده روز، تكرار روزانه لازم نيست; بلكه هفتهاي يك بار كافي است. با زياد شدن آيههاي حفظ شده، هر روز مقداري از آنها را تلاوت كنيد تا در طول هفته، همه آيههاي حفظ شده مرور شود.(حافظ كل قرآن كريم، محمود حاجابوالقاسمي.)

روش حفظ شمارة آيهها

ابتداي آيهها را در يك طرف كاغذ و شماره آيه را در مقابل آن بنويسيد. همان طور كه ترجمه لغتها را حفظ ميكنيد، شماره آيهها را نيز به خاطر بسپاريد. حفظ قرآن با شمارة آيه، هر چند مشكل است، اما فوايدي نيز دارد; مثلاً اگر حافظ قرآن در حين تلاوت، آيهاي را فراموش كند، با به ياد آوردن شمارة آيه، متن آيه نيز بهخاطرش خواهد آمد.

برخي از كتابهايي كه براي آشنايي با آداب تلاوت و حفظ قرآن ميتوان مطالعه كرد عبارتند از:

1. آشنايي با آداب تلاوت قرآن، ابوالفضل علاّمي، مؤسسه فرهنگي ـ انتشاراتي حضور.

2. قرآن و آداب تلاوت آن، محمد محسن فيض كاشاني، ترجمة دكتر اسداللّه ناصح، كانون انتشارات محمدي

3. انس با قرآن كريم، محمد علي رضايي اصفهاني، انتشارات شهيد مسلم

4. آداب و تلاوت قرآن كريم، علي حبيبي، دفتر نشر مصطفي

5. شيوههاي حفظ قرآن كريم، محمدحسين حقجو، قم، انتشارات قدس

6. كليد حفظ قرآن، محمدي ريشهري، دارالحديث

7. دربارة حفظ قرآن كريم، سيدباقر قبانچي

8. حفظ و ترجمة قرآن با روش جديد اشاره، مهدي حقي، تهران، مدرسة تخصصي حفظ قرآن كوثر.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.