-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47484 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آية شريفة كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَ َحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِين...;(بقره،213) اين دورهاي كه مردم امت واحده بودهاند مربوط به چه عصر و زماني است؟

مراد از آن دوره، اولين تشكيل اجتماع بشري بعد از خلقت آدم و حوا8 است.

از آن جا كه افراد انسان به حسب فطرت، مدني و اجتماعي است، در آغاز تشكيل اجتماع انساني، به صورت گروه واحد و يكنواختي بودند; بعداً در ميان ايشان به مقتضاي فطرت، در كسب مزاياي حياتي، اختلافاتي بروز نمود; رفع اين اختلافات و مشاجرات محتاج وضع قوانين و نظامات مناسبي بود. لذا ايزد متعال، پيامبراني برانگيخت و با ايشان احكام و قوانيني در شكل دين براي بشر فرستاد، و بشارتها و تهديدهايي به آنها ضميمه كرد، و با يك سلسله وظايف عبادي كامل نمود. هر چند باز در برخي امور از جمله در معارف ديني و امور مبدأ و معاد و... اختلافاتي پيدا شد، كه اين اختلافات يا از جهت امور دنيوي و يا ديني بود.

لذا، آية فوق 1. علت تشريع اصل دين 2. تكليف كردن انسان 3. و سبب اختلافاتي كه انسان در اجتماع اول خود در آن واقع شد را بيان ميكند. و در ضمن بيانگر اين واقعيت نيز هست كه دين الهي، تنها راه سعادت انساني و اصلاح كنندة امور حياتي است. دين است كه فطرت را با فطرت اصلاح ميكند، و قواي مختلفه را هنگام طغيان به حال اعتدال بر ميگرداند، و رشتة زندگاني دنيوي و اخروي، مادي و معنوي انسان را به نظم در ميآورد.(ر.ك: ترجمه الميزان، علامه طباطبايي;، ج 2، ص 153 و 154، بنياد علمي و فرهنگي علامه طباطبايي;.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.