-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47490 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:184

در سورة حجرات كدام آيه درباره فسق است؟ مراد از فاسق كيست؟

يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوَّا أَن تُصِيبُوا قَوْمَاً بِجَهَـَـلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَيَ مَا فَعَلْتُمْ نَـَدِمِينَ; (حجرات، 6) اي كساني كه ايمان آوردهايد اگر فاسقي خبري برايتان بياورد تحقيق كنيد تا مبادا ندانسته به قومي بيگناه حمله كنيد و بعدا كه اطلاع يافتيد از كرده خود نادم شويد.

اين آية شريفه و آية بعد از آن دربارة فسق و فاسق است.

فسق در لغت، به معناي جدا شدن است; و در اصطلاح قرآني، به جدا شدن و خارج شدن از راه مستقيم گفته ميشود. اين كلمه در برابر عدالت به كار ميرود، و فاسق، به كسي ميگويند كه مرتكب گناه كبيره شده و توبه نكند.

فسق، در قالبهاي گوناگون و موارد مختلف پنجاه و چهار بار در قرآن آمده است: از جمله

1. در مورد انحرافات فكري و عقيدتي (نمل، 12) 2. در مورد افراد چند چهره (توبه، 67) 3. در مورد آزار دهندگان به انبيأ و سركشان از دستورات آنان (مائده، 24 ـ 26) 4. قاضيان ظالم (مائده، 47) 5. حيلهگران (اعراف، 163) 6. تهمت زنندگان (نور، 4) و ... به كار رفته است.

فسق، در آيه شريفه، همان خبر كذب و تهمتي است كه مخبر با قصد برهم زدن نظم و آرامش جامعه مطرح كرد.

شأن نزول آيه مورد بحث، شخصي به نام وليدبن عقبهبن ابي معيط از بنياميّه است كه در زمان عثمان حاكم كوفه شد و...

در پايان اين پاسخ شايسته است متذكر شويم كه، اگر شأن نزول اين آية شريفه درباره مورد خاص است، امّا در واقع آية شريفه، در مقام بيان قاعده و ضابطة كلي براي همه مؤمنان است.(ر.ك: ترجمه تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 18، ص 490 ـ 497، بنياد علمي و فكري علامه;; تفسير سوره حجرات، حجت الاسلام و المسلمين قرائتي، ص 50 ـ 63، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن.)

بدين معني كه گرچه در زمان نزول ناظر به قضيه و جريان خاصي بوده امّا آيه معنايي عام و كلي را ميرساند و منحصر در همان جريان نبوده و هميشه در زمانها را در بر ميگيرد. و به اصطلاح، شأن نزول باعث نميشود، كه آيه خاص شود و ديگران را در بر نگيرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.