-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به كمك كدام يك از آيات قرآن، ميتوان بعضي از گرههاي اساسي موجود در حقوق اجتماعي زنان را گشود; مقداري توضيح دهيد.

هر جامعهاي، مبتني بر عقائد و فرهنگ خود، حقوق خويش را پايهگذاري ميكند و نميتوان با حقوق به عنوان يك پديدة وارداتي و تقليدي بر خورد نمود. حقوق زن در اسلام يكي از مباحث مهم و جالبي است كه در محافل علمي از ديرباز طرح شده و مورد تحليل قرار گرفته است;(براي كسب آگاهي بيشتر ر.ك: حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري.) امّا آنچه از تعاليم قرآن در اين باره، ميتوان استفاده نمود اين است كه: با ظهور اسلام و تعليمات ويژه آن زندگي زن، وارد مرحلة نويني شد و زن از كليه حقوق فردي و اجتماعي و انساني، برخوردار گرديد.(با استفاده از تفسير الميزان، علامه طباطبائي، ج 4، ص 187، جامعه مدرسين.) پاية تعليمات انسان در مورد زن اين است كه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف; يعني زن، همان اندازه كه در اجتماع وظائف سنگين به عهده دارد حقوق قابل توجهي نيز داراست.

اسلام زن رانيز همچون مردان، از آزادي كامل، برخوردار ميداند و لذا در برنامههاي مجازاتي و كيفري هم زن ارا مسئول شناخته است. الزانية و الزاني... زن و مرد را به مجازات مساوي محكوم ميكند.

از طرفي استقلال را در كلية حقوق اقتصادي براي زن قائل است و انواع و اقسام ارتباطات مالي را براي زن بلامانع دانسته، او را مالك درآمد و سرماية خويش ميشمارد.

در سورة نسأ / 32 ميفرمايد: لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْن; مردان نصيبي از آن چه بدست ميآورند دارند و زنان نيز نصيبي; (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد).

از اين آيه و آيات ديگر به خوبي استفاده ميشود كه اسلام و قرآن، براي زن شخصيت حقوقي مستقل و مساوي با مرد قائل است; اما در معناي تساوي نبايد اشتباه كرد. برخي از تفاوتهاي جسمي كه منشأ تفاوتهاي روحي است، باعث شده كه اسلام، حوزة آن دو را مشخص و از يكديگر جدا كند.(پرسش و پاسخ، آيت الله مكارم، ص 463.)

مثلاً به خاطر ويژگي روحي لطيف، زن را از قضاوت منع كرده و اين كار را به مردان واگذار نموده و در عوض حضانت بچه را تا سن معيني، حق زن ميداند كه مرد نميتواند اين حق را از او سلب نمايد.

از اينرو قرآن با توجه به واقعيت شخصيت زن، تمام حقوق را برايش، در نظر گرفته، و نبايد ما مرعوب موج فمينيستي كه ارمغان غرب است قرار بگيريم، حقوق آنها در فرهنگ و زمان و زمين خودشان و حقوق ما هم در فرهنگ و ديانت خودمان.

و اين تصور كه غرب حقوق زن را احيا نموده بسيار غلط است; چرا كه با دادن برخي فرصتها به زن، او را از حقوق اصلي و اساسي خود باز داشتهاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.