-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47509 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه بسياري از آيات قرآن كريم، طي موقعيتهاي گوناگون نازل شده است، پس تكليف نزول دفعي چيست؟ (با توجه به زمان افعال و يا روي دادهايي كه هنوز اتفاق نيفتاده است).

1. قرآن موجود، ظاهر و باطني دارد كه كه باطن آن نيز باطنهائي دارد; امام باقر7 ميفرمايد: همانا قرآن باطني دارد و باطنش نيز باطني دارد; و ظاهري دارد و ظاهرش نيز ظاهري دارد... .(ميزان الحكمة، محمد ريشهري، ج 10، ص 4836، دارالحديث.)

2. قرآن موجود ـ غير از ظاهر و باطن خود ـ حقيقت واحدهاي دارد كه مربوط به ملكوت آن است.

حقيقت قرآن، از هر گونه تجزيه و تفصيل عاري است، نه جزء دارد، نه فصل، نه آيه، نه سوره، نه شأن نزول و نه...، بلكه يك وحدت حقيقي به هم پيوسته و مستحكمي است كه در جايگاه بلند خود استوار و از دسترس همگان به دور است; كِتـَبٌ اُحكِمَت ءايـَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حَكيمٍ خَبير (هود / 1)، كتابي است كه آياتش استحكام يافته، سپس از جانب حكيمي آگاه، به روشني بيان شده است.; اِنَّهُ لَقُرءانٌ كَريم # في كِتـَبٍ مَكنون # لا يَمَسُّهُ اِلآ المُطَهَّرون;(واقعه،77ـ79)، آن قرآن گرامي در كتاب محفوظي ]سربسته و پنهان[ جاي دارد و جز پاكان نميتوانند به آن دست زنند ]= دست يابند[.

با عنايت به دو نكتة فوق، نزول تدريجي كه داراي آيات، سورهها، شأن نزولهائي دربارة رويدادهاي زمان گذشته، حال و آينده و... است، مربوط به همين قرآن موجود است و نزول دفعي، مربوط به حقيقت ملكوتي قرآن است كه جزء بردار نيست.(ر.ك: ترجمه الميزان، علامه طباطبائي;، ج 2، ص 16-28، بنياد علمي و فرهنگي علامه;.)

البته، مفسران نظريات ديگري نيز در اين باره دارند. جهت آگاهي بيشتر ميتوانيد به كتاب علوم قرآني، آيت الله معرفت، ص-73، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.