-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47511 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در آية 39 سورة نور منظور از سراب چيست؟

سراب به معناي شيء بيحقيقت و چيز كاذب است و به زمين شوره زار كه در آفتا ب ميدرخشد و از دور به آب ميماند نيز سراب ميگويند.(قاموس قرآن، سيد علي اكبر قرشي، واژة سراب.)

سراب در آية سورة نور والَّذينَ كَفَروا اَعمـَـلُهُم كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحسَبُهُ الظَّم ?‹انُ مأً حَتّيَ اِذا جأَهُ لَم يَجِدهُ شي ?‹ـًا

به همان معناي كاذب و بيحقيقت بودن اعمال كافران در مقابل مؤمنان است. در اين آيه تلاش كافران همانند تلاش براي رسيدن به سراب دانسته شده است. كافران را بيايمان و جهل در بيابان خشك زندگي به جاي آب دنبال سراب ميروند و اعمالشان چون غايت و هدفي ندارد به سراب ميماند.(الميزان، علامه طباطبائي ـ رحمة الله عليه ـ، ج 15، ص 130، جامعة مدرسين.)

در مقابل مؤمنان چون اعمالشان برگرفته از نور خدا و ايمان در پرتو آن هدايت يافته و به هدفشان ميرسند.

نكاتي كه از اين تشبيه به دست ميآيد عبارتند از:

1. اعمال و رفتار كفر پيشگان، همانند سراب است.

2. عمل و رفتار كفر پيشگان، پوچ و بيارزش است.

3. اعمال و رفتار كفر پيشگان، چون سراب فريبنده است.

4. يأس و نااميدي كافران از دستيابي به اهداف و آرمانهاي خود.

5. اعمال نيكي كه جهت خدايي (حسن فاعلي)ندارد، بيثمر و فاقد ارزش است.(تفسير راهنما، اكبر هاشمي رفسنجاني، و جمعي از محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن، ج 12، ص 286، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.