-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47557 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:134

لطفاً تقسيم دقيقي در زمينهي سنتهاي الهي بنويسيد. سنت استخلاف در قرآن به چه معنا است؟

معمولاً، مقصود از سنت الهي، برداشت و مفهومي است كه از روابطي كه خداوند در جهان خلقت ايجاد كرده است بدست ميآيد و بعبارت سادهتر قوانين حاكم بر جهان هستي. و لكن احتمالاً، منظور شما پرسشگر محترم از سنن الهي، سنن مربوط به امورِ انسانها باشد، زيرا كل قوانين علمي ـ تجربي هستي، مثل قوانين فيزيك و شيمي و... نيز جزء سنن الهي هستند اما در حيطهي بررسي ما قرار نميگيرند.

شهيد صدر در كتاب السنن التاريخية في القرآن، سنتهاي الهي را به 3 نوع كلي تقسيم كرده است:

الف; سنتهايي كه به شكل قضيهي شرطيهي ضروريه بيان ميشوند و بين دو مجموعه از پديدهها ارتباط برقرار ميكنند، مانند وَ إِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْل...(اسرأ،16)

ب; سنتهايي كه بصورت قضيهي فعليهي قطعي و تحقق يافته بيان شدهاند، مانند لِكُلِّ اُمِةٍ اَجَل(يونس، 49 و اعراف، 34)

ج; سنتهايي كه بيانكنندة گرايش و اقتضأ بين دو مجموعه از پديدهها است. مصاديق اينگونه سنن براي ما انسانها در دراز مدت قابل تجربه و لمس است و ممكن است در كوتاهمدت، سنت، نقض شده به نظر برسد، مانند سنت كيفر مجرمين در اين دنيا، سنت گرايش به دين در جوامع انساني، سنت ميل طبيعي زن و مرد به يكديگر.

بايد توجه كرد كه امكان ليست كردن تمام سنن الهي (حتي در امور مربوط به انسان) به راحتي وجود ندارد، زيرا روابطي كه خداوند در جهان خلقت و در ارتباط با انسان قرار داده است، زياد، متنوع، و متداخل ميباشند و با تنوع منظر بحث داراي عناوين گوناگوني ميتوانند باشند و ممكن است با تعميقِ فهم قرآني سنن جديدي كشف شوند. مطالعه كامل كتابِ شهيد صدر ميتواند تصوير روشني از سنن الهي در ذهن ايجاد كند. منابع ديگري نيز براي مطالعه بيشتر در پاورقي معرفي شده است.( سنتهاي تاريخ در قرآن، شهيد سيد محمدباقر صدر، ترجمه سيد جمال موسوي اصفهاني، انتشارات جامعه مدرسين، قم، بيتا.

ـ منابع ذيل، مصاديق سنن الهي را بطور استقرايي بيان كردهاند:

مفتاح الميزان، عليرضا ميرزا محمد، نشر فرهنگي رجأ، تهران، 1367; ج 3، ص 337 / فهرست موضوعي تفسير نمونه، احمدعلي بابايي و...، مدرسة الامام عليبنابيطالب، قم، 1377، ص 537 / نرمافزار كامپيوتري تبيان 3 (فرهنگ موضوعي قرآن براساس فيشهاي تفسيري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني)، مركز فرهنگ و معارف قرآن، موضوع فرعي سنتهاي الهي.)

سنت استخلاف در قرآن:

استخلاف در لغت به معناي جايگزين كردن و جانشين كردن است و سنت استخلاف را به دو معني ميتوان تصوير كرد:

الف. به معناي تسلط و حاكميت مؤمنين بر روي زمين; وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ عَمِلُواْ الصَّـَـلِحَـَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الاْ ?َرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ....وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا(نور،55)، تعبير به وعده الهي و تأكيدِ وعده با شاهد آوردن از امتهاي قبلي، نشانه سنت بودن اين ساز و كار در تاريخِ جوامع است. اين معنا در آيات ديگري نيز بيان شده است، مثل أَنَّ الاْ ?َرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّـَـلِحُون(انبيأ،105)

ب. به معنايِ جانشين كردن اقوام تازه به جاي اقوامي كه لياقتِ نعمتِ هدايت را ندارند. فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِيَّ إِلَيْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُم(ر.ك: تفسير الميزان، ذيل همين آيه.)(هود،57)

البته ميتوان اين دو معناي استخلاف را به يك معناي مشترك برگردانند و از تهديد در معناي دوم و تبشير در معناي اوّل صرف نظر كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.