-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47559 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در قرآن هميشه اشاره به حوريان بهشتي ميكند و براي مردان اين نعمت (حوريان) را قرار داده و به زنان چنين خطابي نميشود كه براي شما هم چنين نعمتي است؟

نعمتهاي بهشت اختصاص به مردها ندارد، بلكه قرآن ميفرمايد: هر كس كار شايستهاي انجام دهد و مؤمن هم باشد خواه مرد باشد يا زن، وارد بهشت ميشود و روزي بيحساب به او داده ميشود. (مؤمن/40) زن مؤمن در بهشت با شوهرش در بهترين شرايط و حالات زندگي ميكند، اگر هر دو بهشتي باشند و اگر شوهرش بهشتي نباشد، همسر يكي از مردان بهشتي كه همشأن او باشد، ميشود. مرد و زن بهشتي، همه جوان، زيبا، مهربان و چهرهاي جذّاب و اخلاقي نيكو دارند.(تفسير الميزان، علامه طباطبايي، زخرف/70; تفسير نمونه، مكارم شيرازي، الرحمن/70; تفسير نورالثقلين، رعد/23، حديث 109 و 110. )

امّا عدم ذكر همسران زنان بهشتي ممكن است از باب عنايت ويژه به حفظ حياي زن باشد كه در احكام اسلامي از قبيل خواستگاري و ازدواج و غيره متبلور شده است.

زبان قرآن كريم، زبان فرهنگ محاورهاي و همان روشي است كه همة عقلا با آن سخن ميگويند. عقلا در خطابهايي كه به عموم مردم (زنان و مردان) دارند، ميگويند: هان اي كساني كه چنين و چنان كردهايد نه نامي از مرد ميبرند و نه از زن; قرآن كريم نيز در اين گونه خطابهايش ميفرمايد: يا ايها الذين آمنوا; اي كساني كه ايمان آوردهايد.

از طرف ديگر، عقلا در مواردي كه بخواهند همين شمول و عموميت را به صراحت بفهمانند، ميگويند: اي مردم متوجه باشيد شما چه مرد و چه زن، بايد چنين و چنان رفتار كنيد. قرآن كريم نيز در بعضي موارد اين تصريح و تأكيد را بيان كرده، ميفرمايد: مَنْ عَمِلَ صَـَـلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَيَ...; (نحل، 97) هر يك از شما كه عمل صالحي انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن; اما وقتي ميخواهد خطاب را متوجه مردان كند، ميفرمايد: الرِّجَالُ قَوَّ َمُونَ عَلَي النِّسَآءِ; (نسأ، 34) مردان، قيّم زنان هستند و يا هنگامي كه ميخواهد خطاب را متوجه زنان كند، ميفرمايد: وَالَّـَتِي يَأْتِينَ الْفَـَحِشَةَ مِن نِّسَآئكُمْ; (نسأ، 15) كساني از زنان شما كه مرتكب گناه فاحش شوند.

بله، از آنجا كه قسمت عمدهاي از خطابهاي قرآن درباره مسائل اجتماعي از قبيل: جهاد، قضا و امثال اينهاست، قهراً آن خطابها متوجه قشري است كه مسئول وظايف اجتماعي است و آن مردان هستند; همچنين (علاوه بر آن) براي خودداري از تكرار نيز، فقط خطاب مذكر ميآيد; چون خطاب اگر به صورت مؤنث نيز آورده شود، لازم ميآيد دوبار در همة آيات، خطاب مذكر و مؤنث ذكر شود; لذا تنها يا ايها الذين آمنوا و ... بيان شده است و يا?گيّتها اللاتي... و ... نيامده است; وانگهي از باب غلبه نيز خطابات بيشتر به صورت مذكر آمده است; چون غالباً خطابات قرآن كريم از طرف رسول اكرممتوجه مردان بود.(ر.ك: زن در آينة جلال و جمال، آية الله جوادي آملي، ص 91، مركز نشر اسرأ / پاسخ به پرسشهاي ديني، موسوي همداني، ص 15، نشر اسلامي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.